Nyhetsbyrån FNB skriver nyheter för läsarna – på god svenska. Målet är att producera en utmärkt journalistik och service där bilden är ett viktigt element. Byrån vill vara snabb, heltäckande och kreativ.

FNB levererar nyheter till de finlandssvenska tidningarna och nyhetsbyråerna i övriga Norden. Finlandssvenska frågor prioriteras högt, men FNB har också en viktig uppgift som leverantör av nyheter som berör finska Finland (östra Finland, Lappland mm.) till de svenskspråkiga tidningarna. För en nordisk publik strävar FNB efter att förmedla en intressant och begriplig bild av händelserna i Finland. För Norden ska FNB skriva om det som Finland talar om.

Största delen av de nyheter som FNB producerar bygger på nyheter från STT och utländska nyhetsbyråer. FNB skriver också i medeltal ett par egna längre texter per dag och flera korta notiser som berör det svenska i Finland. Inom den egna produktionen samarbetar byrån med Svensk Presstjänst, vars reporter sitter på FNB:s redaktion.

Språket är FNB:s viktigaste arbetsredskap. Därför arbetar en språkvårdare från projektet Språkörat en dag per vecka på redaktionen.

FNB följer stilboken för hela STT. Till vissa delar skiljer sig dock rutinerna sig från finska sidan i fråga om bland annat prioritering, textstilar och redaktionella löften.