Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Lyhennesanat

  Lyhennesanoja käytetään lähinnä erisnimien lyhentämiseen. Niissä on iso alkukirjan mutta muut kirjaimet pienellä.

  Kirjoita ainoastaan alkukirjain isolla, jos lyhenne esiintyy yleisesti uutistekstissä, lausutaan sanana ja siinä on lausuttaessa vähintään kaksi tavua.

  Akava, Akateemisten alojen etujärjestö
  Ara, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus
  Cert-fi, Viestintäviraston tietoturvayksikkö
  Emma, Espoon modernin taiteen museo
  Emu, talous- ja rahaliitto
  Esa, Euroopan avaruusjärjestö
  Eta, Euroopan talousalue
  Eva, Elinkeinoelämän valtuuskunta
  Etla, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
  Etyj , Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö
  Evira, Elintarviketurvallisuusvirasto
  Fiva, Finanssivalvonta
  Iata, Kansainvälinen lentoliikenneliitto
  Isaf-joukot (Afganistanissa)
  Juko, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö
  Kela, Kansaneläkelaitos
  Kepa, Kehitysyhteistyön palvelukeskus
  Kfor-joukot (Kosovossa)
  Mara, Matkailu- ja Ravintolapalvelut
  Metla, Metsäntutkimuslaitos
  Nasa, Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus
  Nato (sotilasliitto)
  Opec, öljynviejämaiden järjestö
  Rise, Rikosseuraamuslaitos
  Seta, seksuaalivähemmistöjen järjestö
  Sitra, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
  Super, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto
  Syke, Suomen ympäristökeskus
  Trafi, Liikenteen turvallisuusvirasto
  Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto
  Unicef, YK:n lastenapujärjestö
  Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (tai valvontavirasto Valvira)
  Wada, Maailman antidopingneuvosto
  Yle

  Poikkeus: Kolmekirjaimiset YK-järjestöjen lyhenteet kirjoitetaan isoin kirjaimin, esimerkiksi ILO, FAO.

   

  Kirjoita myös sairaanhoitopiirien ja yliopistollisten sairaaloiden nimet isolla alkukirjaimella, muuten pienillä ja taivuta niitä ilman kaksoispistettä.

  Kyseiset nimet lausutaan sanoina, ja niiden kirjoitusasu on STT:ssä vakiintunut.

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Hus; Husin
  Helsingin yliopistollinen keskussairaala Hyks
  Kuopion yliopistollinen sairaala, Kys; Kysin
  Tampereen yliopistollinen sairaala, Tays; Taysin
  Oulun yliopistollinen sairaala, Oys; Oysin
  (Huom. Satakunnan keskussairaalan lyhennettä SATKS kannattaa tekstissä välttää ja käyttää sen sijaan koko nimeä sekä viittausta keskussairaalaan.)

  Taivuta lyhennesanoja ilman kaksoispistettä.

  Etyjin
  Husin
  Syken

  Edellinen
  Lyhenteet
  Kerro aina tekstissä lyhenteen lisäksi myös organisaation koko...
  Seuraava
  Isokirjainlyhenteet
  Isokirjainlyhenteitä käytetään lähinnä erisnimistä ja joistain viranomaisista. Kirjoita...