Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån

Herrasmiehet tutkivat sanomalehden sivua, taustalla suurikokoinen painokone ja joukko painon työntekijöitä, piirroskuva.

STT är en av de äldsta, fortfarande verksamma nyhetsbyråerna i världen. Pressmeddelande- och kommunikationstjänsten STT Viestintäpalvelut inledde sin verksamhet 2004. År 2010 köpte STT Finlands största bildbyrå Lehtikuva och skapade i ett slag en mediebyrå fylld av informationsproffs. Nyhetsbyrån är bemannad av journalister dygnet runt. På natten sker rapporteringen från Sydney i Australien. STT:s nyheter i pressen, i de sociala medierna samt i radion är heltäckande nog för att hålla alla finländare uppdaterade om händelserna i hemlandet och ute i världen. Larmtjänsten (hälytyspalvelut) väcker kunden om det sker något stor. De som beställer STT:s planeringstjänster får veta vad som står på agendan i morgon och om en vecka.

Hur kan vi stå till tjänst?

Vill du veta vad som sker ute i världen 24 timmar i dygnet, 365 dagar om året? Vill du veta vad medierna skriver om dig? Är det viktigt för dig att kunna lita på det du läser, ser och hör? Behöver du innehåll till företagets webbsida?

Letar du efter historiska arkivbilder? Har du data eller material som skulle må bra av att behandlas av en kommunikationsexpert? Har du frågor kring vem som får använda bilder och hur?

Alla finländare är i slutändan STT:s kunder

Vårt material, antingen i form av bild eller text eller båda två, når alla betydande finska medier. Det innebär att alla finländare i praktiken är våra kunder.

Mediapalvelut

Medietjänsten Mediapalveluts kunder är publicerare med ett budskap. Utöver mediehusen utnyttjas tjänsten av aktörer med egna nyhetsportaler, bland andra MSN.

Viestintäpalvelut

Kundkretsen för STT Viestintäpalvelut består av företag eller organisationer som med hjälp av sina egna pressmeddelanden och nyheter informerar sin kundkrets om aktuella frågor och samtidigt får data om hur många intressenter deras information når ut till. – Gemensamt för alla kunder är fokus på Finland.

Kuvamyynti

Bildförsäljningens Kuvamyyntis kundkrets består av många olika typer av bildanvändare: Medier, organisationer, företag, förlag och reklambyråer. Potentiella kunder är också nya webbsajter, bloggare och framtida bildbrukare i på plattformer som ännu inte ens existerar.

Mot mångsidiga tjänster

Vanhanaikaisesti pukeutunut herrasmies lentää ilmeisesti höyryllä toimivalla raketilla, piirroskuva.

I framtiden kommer STT att producera ännu fler och mångsidigare tjänster. Ett exempel är STT Viestintäpalvelut som vuxit kraftigt under de senaste åren. Målet är att presentera fler och fler nya tjänster på den finländska marknaden, till exempel forskning och datautvinning. Men det kan lika väl handla om kommersiell kommunikation eller till exempel innehållsproduktion, så länge vi behåller en klar skillnad mellan den redaktionella och den kommersiella produktionen.

Oy Suomen Tietotoimisto - Finska Notisbyrån Ab

Fakta

Cirka 100 anställda. Centralredaktionen ligger i Gräsviken nära Helsingfors centrum. Egna journalister i Sydney och Bryssel, medarbetare på olika håll i Finland och världen. Maailmankartta, johon on merkitty STT:n toimipisteet Brysselissä ja Sydneyssä. Nyhetsbyrån grundades 1887, bildbyrån 1951. Pressmeddelandetjänsten inledde sin verksamhet 2004. STT ägs av de ledande mediekoncernerna i landet.

Nyckeltal 2019

tusen euro 
Omsättning 8 927
Rörelsevinst  237
Finansiella poster      2,5
Vinst före bokslutsdispositioner och skatter   240
Räkenskapsperiodens vinst      198
Balansomslutning    5 840