Nyhetsbyrån FNB

Postadress: PB 660, 00181 Helsingfors

Besöksadress: Porkalagatan 20 A, 00180 Helsingfors

Telefonväxel (09) 695 811

Nyhetschef: (09) 6958 1327

24h jour: (09) 6958 1321

E-post: toimitus@stt.fi

Fax / förvaltning (09) 6958 1364