STT Pro

Pääsy journalistiseen suunnittelutietoon

Näkymä uutisarvoisiin tapahtumiin

STT Pro on pääsy journalistiseen suunnittelutietoon ja silmäsi median päivään. Se on Suomessa ainutlaatuinen palvelu, jonka sisältö on STT:n toimittajien tuottamaa.

STT Prosta löytyvät lehdistötilaisuudet, seminaarit ja sadat kotimaan, talouden, politiikan, kulttuurin sekä urheilun ja ulkomaiden tapahtumat. STT Pron avulla median aihesuunnittelu nopeutuu ja helpottuu.

Strateginen työkalu viestinnän suunnitteluun

Yrityksille ja organisaatioille STT Pro on työkalu oman viestinnän suunnitteluun ja ennakointiin. STT Prossa viestijä pääsee käsiksi samaan tietoon, mihin perustuen uutissuunnittelua toimituksissa tehdään. STT Pron sisältö tulee suoraan STT:n toimituksen ylläpitämästä suunnittelutietojärjestelmästä.

Oman viestin tai tapahtuman ajoitus sopivaan mediaympäristöön helpottuu, kun saat näkymän siihen, mistä tapahtumista mediassa ollaan kiinnostuneita ja mistä STT tulee uutisoimaan. STT Prosta näet myös julkisuuden ruuhka-ajat: päivät, jotka ovat jo täynnä uutismediaa kiinnostavia tapahtumia.

.

Tutustu palveluun STT Pron omalla sivulla

STT Pro strategisena työkaluna – tutustu asiakascaseen