Uutistyö perustuu yleisön oikeuteen saada tietoa. Se on keskeinen osa sananvapautta. Sananvapauden käyttöön kuuluu kuitenkin aina myös vastuu. Työtämme ohjaavat lait, Journalistin ohjeet ja STT:n omat eettiset ja journalistiset ohjeet. Vastuun niiden noudattamisesta kantavat sekä jokainen STT:läinen itse että koko toimitus yhdessä.