Uutiskieli on yleiskieltä. Monissa asioissa tarvitaan kuitenkin myös tarkkoja termejä. Pahimmillaan väärä sananvalinta tuottaa asiavirheen, vielä useammin se vinouttaa mielikuvia ja kiistanalaisissa aiheissa se voi horjuttaa luottamusta uutisten puolueettomuuteen. Tässä luvussa käydään läpi aihepiirejä, jotka toistuvat uutisissa usein ja joiden sanastoon voi liittyä ongelmia.