Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Sanastot

  Uutiskieli on yleiskieltä. Monissa asioissa tarvitaan kuitenkin myös tarkkoja termejä. Pahimmillaan väärä sananvalinta tuottaa asiavirheen, vielä useammin se vinouttaa mielikuvia ja kiistanalaisissa aiheissa se voi horjuttaa luottamusta uutisten puolueettomuuteen. Tässä luvussa käydään läpi aihepiirejä, jotka toistuvat uutisissa usein ja joiden sanastoon voi liittyä ongelmia.

  Edellinen
  Yritysten nimet
  Liiketoiminta on luonteeltaan julkista toimintaa. Yrityksen nimi julkaistaan...
  Seuraava
  Ihmiset