Arvostamme huomioitasi

Yleisöltä saatu palaute auttaa meitä huolehtimaan uutisointimme luotettavuudesta tai voi tuoda esille uuden näkökulman, johon STT:n kannattaa tarttua.

Kiinnitämme luotettavuuteen aina erityistä huomiota. Joskus virheitä silti sattuu. Pyrimme korjaamaan ne viipymättä.

Jos huomaat virheen STT:n jutussa tai Lehtikuvan kuvatekstissä, toivomme sinun kertovan siitä toimitukselle sähköpostitse osoitteeseen toimitus(at)stt.fi. Jos haluat osoittaa viestisi vain tietylle osastolle tai toimittajalle, löydät yhteystiedot täältä.

STT:n toimintaa ohjaavan Tyylikirjan luvussa 3.5. on lisää tietoa korjauksista, oikaisuista ja vastineista.

Moderointia koskeva palaute

Jos haluat antaa palautetta artikkelikommenttisi moderoinnista, pyydämme lähettämään palautteen suoraan kommentoimasi artikkelin julkaisseelle medialle.

STT noudattaa moderoinnissa kunkin asiakasmedian omia käytäntöjä sekä STT:n yleisiä moderointiperiaatteita. Moderoinnista vastaa erillinen tiimi eikä sitä tehdä STT:n uutistoimituksessa.

Palautelomake


Näin pyydät vastinetta

Vastineoikeuden määrittelee sananvapauslaki. Lain tarkoittama vastineoikeus on vain henkilöillä, ei yrityksillä tai muilla organisaatioilla.

Jos katsot olevasi oikeutettu vastineeseen uutisointimme takia, kerro siitä kirjallisesti vastaavalle päätoimittajalle Minna Holopaiselle. Vastaava päätoimittaja vastaa sananvapauslain mukaisesti myös siitä, että aiheelliset oikaisut tehdään.