STT:lle keskeistä on asiakkaan kokema hyöty

STT kysyy vuosittain media-asiakkailtaan muun muassa sitä, kuinka luotettavana ja riippumattomana asiakkaat pitävät STT:n uutisointia. Vuoden 2021 kyselyyn vastanneista 89% oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämästä ”STT:n uutisten paikkansapitävyyteen voi luottaa kaikissa tilanteissa”. Peräti 100% oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämästä ”STT:n uutisointi on ehdottoman riippumatonta”. 79% oli samaa mieltä tai täysin samaa mieltä väittämästä ”STT:n ja Lehtikuvan palvelut ovat teknologisesti toimintavarmoja”.

Kyselyyn vastasi 86% kyselyn saaneista STT:n asiakasorganisaatioista.

Vuoden 2021 asiakaskyselyn tuloksia hyödynnettiin STT:n strategiatyössä. STT:n strategian keskiössä on asiakkaan kokema hyöty yllä mainituista luotettavuudesta ja riippumattomuudesta tinkimättä.

Asiakaskyselyn tuloksia on hyödynnetty myös, kun STT:ssä on suunniteltu uudenlaista arkea pandemian jälkeen. Erityisesti uutisoinnin nopeuteen liittyvät kysymykset on näissä keskusteluissa nostettu esiin.

Yksi asiakaskyselyssä esiin noussut teema oli STT:n tapa kertoa suunnitelmistaan. Osa vastaajista toivoi, että STT kertoisi reaaliaikaisemmin, mihin aiheisiin on tarttumassa, millaisia juttuja aiheista tekemässä, ollaanko aiheita kuvittamassa ja millaisella aikataululla jutut ja kuvat ovat saatavilla. Vastauksena tähän STT tuo suunnittelutietonsa reaaliaikaisesti näkyviin Mediapankki-verkkoportaaliinsa näillä näkymin ensi vuoden alkupuolella.