STT ABC

Versiologiikka

STT versioi uutisia palvellaakseen erilaisia asiakastarpeita: eri julkaisukanavia ja erilaisia julkaisurytmejä. Useimmat versiot soveltuvat kuitenkin hyvin useampaan julkaisukanavaan.

Uutistoimiston tapa jäsentää uutisia poikkeaa esimerkiksi verkkotoimitusten tavasta toimia. Uutistoimiston työskentely on virtamaista.

STT:n uutispalvelun versiotyypit ovat: viiva, pika, pikaplus ja loppuversio.

Viivauutinen

Viiva on nopea ensiuutinen breaking news -tilanteessa.

Viivan tarkoitus on toimia herätteenä siitä, että jotakin merkittävää on tapahtunut.

Viivaa voidaan käyttää sellaisenaan radio- ja televisiolähetyksissä ”juuri saamamme tiedon mukaan”-tyyppisesti.

Pika

Pika on lyhyt ensiversio versio, sopii muodoltaan ja ilmaisultaan radioon ja televisioon, ja samalla se palvelee nettiä ja kaikkia uutistoimiston asiakkaita.

Pikat palvelevat erityisesti sähköisiä välineitä: radiota ja televisiota. Erityisesti toimitukset, joissa tehdään lähetyksiä läpi päivän, esim. tasatunnein, hyödyntävät pikoja. Uutisen tullessa luetaan usein ensimmäisessä lähetyksessä pikaversio, jota sitten versioidaan tuleviin lähetyksiin pidemmistä versioista.

Pika+

Ensiversioiden jälkeinen pidempi versio, jonka pituus riippuu tietojen määrästä. Tavoitteena vähintään 1800-2000 merkkiä. Ylärajaa ei ole, kunhan luettavuus säilyy.

Pikaplussat on tarkoitettu ennen kaikkea verkkoon, digilukijalle. Käytännössä kaikki STT:n asiakkaat hyödyntävät pikaplussia.

Joskus pika+ jää aiheen viimeiseksi versioksi eli erillistä lehtiversiota ei tehdä. Tällöin pika+ palvelee myös printtilehtiä.

Loppuversio

Loppuversio on mittaan kirjoitettu versio, joka koostaa uutistapahtuman keskeisimmät tiedot yhteen siinä vaiheessa, kun tietojen ei odoteta enää olennaisesti päivittyvän. Versiota voidaan kuitenkin päivittää, jos uutta tietoa tulee.

Loppuversiot on tarkoitettu erityisesti printtilehdille, vaikka niitä voidaan julkaista myös netissä tai käyttää radio- ja televisiolähetyksissä.

Loppuversioiden mitat on suunniteltu niin, että ne palvelevat mahdollisimman monen asiakkaan/asiakasryhmän printtitaittoa.