Avatar photo

10. joulukuuta 2015

STT:n kymmenen teesiä luotettavuudesta

Uutistoimisto päivitti toimituspolitiikkansa

Toimituspolitiikka määrittää raamit uutistoimiston toiminnalle. Se kertoo STT:n asiakkaille ja viime kädessä lukijoille, mitä heillä on lupa odottaa uutistoimistolta.

Edellisestä toimituspolitiikan päivityksestä on ehtinyt kulua kolme vuotta. Tuona aikana paljon on tapahtunut niin STT-Lehtikuvassa kuin ympäröivässä maailmassakin.

– Uudessa versiossa olemme nostaneet entistä vahvemmin esille niin journalismin kriittisen kuin rakentavankin tehtävän. Molempia tarvitaan. Aiempaa selvemmin todetaan myös se, että vain luettu juttu vaikuttaa. Ilmaisutavalla on väliä, kun halutaan, että juttu luetaan, STT:n uutispäätoimittaja Minna Holopainen kertoo.

Toimituspolitiikka rakentuu STT-Lehtikuva-konsernin arvojen varaan. Arvoista erityisesti luotettavuus on uutistoimistolle keskeinen. Luotettavuus on toimituspolitiikassa tiivistetty kymmenen teesin ympärille. Teesit ovat lupaus siitä, mitä luotettavuus STT:ssä tarkoittaa.

Toimituspolitiikassa otetaan luotettavuuden osalta kantaa myös ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten disinformaation levittämiseen.

– Pyrimme saamaan selvää siitä, mistä uutisissa todella on kyse, emmekä tyydy välittämään vain valmiiksi sanottua. Tarvittaessa korjaamme aktiivisesti julkisuuteen levitettyjä vääriä tietoja.

Myös lähteiden suojaaminen on saanut oman kappaleensa toimituspolitiikkaan. NSA-paljastukset ja keskustelu kotimaisesta verkkotiedustelusta ovat nostaneet vaatimustasoa. Toimitusten on oltava entistä tarkempia erityistä lähdesuojaa vaativissa uutisaiheissa.

Toimituspolitiikka on osa STT:n Tyylikirjaa. Tyylikirjan löydät myös Twitteristä @STTtyylikirja