Avatar photo

15. helmikuuta 2016

Miten tietotoimisto uudistuu digiaikaan?

Kirjoittaja: Maisa Lehtovuori

Media-alalla ainoa varma asia on muutos. Innovaatioiden ja uudistumisen pitää olla tietotalon kehitystyön keskiössä: pieni tuunaaminen ei tässä turbulenssissa riitä.

Jeff Bezos. Kuva: Handout / Amazon

Media ei kehity myöskään työntekijöitä vähentämällä. Kuten Washington Postin ostanut Jeff Bezos hiljattain totesi: ”Tarvitsemme lahjakkuutta, rahaa ja kärsivällisyyttä.”

Kurjistuva media voi pahimmillaan karkottaa lahjakkuudet, ohentaa asiantuntijuutta ja lisätä yhdentekevää julkisuusmelua sen sijaan, että se löytäisi ne tavat ja sisällöt, joilla lukija pidetään – ei vain maksuhalukkaassa yleisössä, vaan moniarvoisen yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Median kriisissä puhumme pahimmillaan kuplien vahvistumisesta ja demokratian rapautumisesta.

Mitä uudistuminen sitten lahjakkuuden, asiantuntijuuden ja rahan lisäksi organisaatiolta edellyttää? Ainakin sisäistä ja ulkoista verkottumista ja yhteistyötä, avointa keskustelua ja heterogeenistä työyhteisöä. Työntekijän pitäisi myös tuntea olonsa turvalliseksi: innovaatioiden edellyttämä riskinottokyky ja virheiden sieto riippuvat pitkälti luottamuksesta.

Jotta uskaltaa heittäytyä, täytyy luottaa siihen, että muut ottavat kiinni. Ja jotta uskaltaa hypätä, täytyy olla jokin näkymä siitä, mihin on hyppäämässä.

”Tarvitsemme lahjakkuutta,
rahaa ja kärsivällisyyttä.”

Jeff Bezos, Washington Post

STT:n uudistumisella on vahva pohja. Tutkin viestinnän johtamisen opinnoissani, mitä ovat työtekijöiden näkökulmasta ne ydinarvot, jotka tukevat tietotoimiston muutosta. Esiin piirtyi kirkas kuva: STT:läiset ovat äärimmäisen kunnianhimoisia ja sitoutuneita tiimipelaajia, joilla on tahtoa kokeiluihin. Ydinarvoista heijastuu vahva asiakaslähtöisyys ja bränditietoisuus.

Jeff Bezosista ja Washington Postista kannattaa ottaa mallia, vaikka eri kokoluokassa liikutaankin. Hän ohjaa WP:n kehitystä rohkaisemalla kokeiluihin, asiakaslähtöisyyteen ja kunnianhimoon. Puolittaisiin ratkaisuihin ei tyydytä, sillä digitalisaation tuomassa kilpailussa vain tinkimätön paras – niin asiakaskokemuksessa kuin sisällön laadussa – on kyllin hyvä.

Meillä STT:ssä asiakaslähtöisyys kuuluu niin virallisiin arvoihin kuin jokaisen työntekijän toimintaa ohjaaviin sisäisiin arvoihin. Kunnianhimo ja halu uudistua ovat pienellä porukalla valtavia.

Innovatiivisuutta estää kuitenkin resurssien puute: kun varaa epäonnistumiseen ei ole, ei ole myöskään helppo ottaa riskejä, joita innovaatiot aina edellyttävät. Turvallisuudentunne voi silloin syntyä pitäytymisestä totuttuihin toimintatapoihin. Tarvitaan osaamisen lisäksi niitä Bezosin nimeämiä rahaa ja kärsivällisyyttä, mutta myös rohkaisua ja virheiden sietoa.

STT:ssä tehdään parhaillaan valtavasti töitä viestinnän muutokseen vastaamiseksi: Viestintäpalveluiden Uutishuone- ja Mediaseurantatuotteita kehitetään voimakkaasti, toimituksen prosesseja hiotaan uusiin palvelumalleihin sopiviksi ja liiketoimintamalleja uudistetaan.

Kehitämme yhdessä käyttäjien kanssa myös mobiiliapplikaatiota, joka ratkaisee monia viestinnän ammattilaisten ongelmia. Tärkeimpiä kehitystä ohjaavia tekijöitä on käyttäjäkokemus, joka muodostuu palvelun yksinkertaisuudesta ja sisällön täsmällisyydestä. Applikaation edistymisestä kerrotaan kevään mittaan myös täällä ja sosiaalisessa mediassa.

Kuten Washington Postissa ja monissa vanhoissa mediataloissa, myös STT:ssä ja STT:läisissä on jotain erityistä, henki, kulttuuri, asenne, jotka kantavat muutoksessa. Ne haluamme tuoda viestinnän uuteen aikaan.

Kirjoittaja työskenteli STT:ssä kehityspäällikkönä.

Tutkimus Innovation Paradigm in Media Management: Case STT
Washington Postin tulevaisuudesta mm. Wall Street Journal, Nieman Lab, WAN-IFRAn blogi