Avatar photo

1. elokuuta 2016

FNB:s upphovsrättsquiz

Testa vad du känner till om upphovsrätten på sociala medier?

Sociala medier är rena vilda västern när det gäller upphovsrätten till bilder. Vet du vilka bilder som du får publicera och hur de får användas? Testa dina dina kunskaper här!

Testet kan även göras på finska (suomeksi)  och engelska (in English).