Avatar photo

22. maaliskuuta 2023

Uutissuunnittelu on STT:ssä joukkuelaji

Uutissuunnittelun tuottaja Mika-Matti Taskinen ja suunnitteleva uutispäällikkö Janne Huuskonen tietokoneen ääressä STT:n toimituksessa.
Uutissuunnittelun tuottaja Mika-Matti Taskinen ja suunnitteleva uutispäällikkö Janne Huuskonen keskustelevat aihevalinnoista STT:n toimituksessa. Lehtikuva / Vesa Moilanen

Tasapainon hakemista. Näinkin voisi tiivistää STT:n uutissuunnittelua johtavan kaksikon työn pääsisältöä. Uutissuunnittelun päällikön Janne Huuskosen ja tuottaja Mika-Matti Taskisen tehtävä on varmistaa, että lähipäivinä töissä oleville toimittajille on valmiina ennakoituja ja osin pohjustettuja aiheita, mutta vuoroissa riittää myös vapaita käsipareja tarttumaan yllättäviin uutistilanteisiin.

Monet uutisprosessit voivat jatkua viikkojen tai kuukausien ajan. Saattaa myös olla vaikea tietää pitkälti etukäteen, mille päivälle ja kellonlyömälle niiden seuraava tärkeä vaihe osuu. Jos tilanne on epävarma, niin Taskisen mukaan on parempi varautua siihen, että jotain tulee mahdollisesti tapahtumaan kuin jättää varautumatta ja siirtää resursseja muualle.

­On aina parempi tilanne, että jollekin aiheelle on tekijä mietittynä kuin se, että tekijää joudutaan kiireessä etsimään. Toisaalta päiviä ei voi valmistella riittävän täyteen, vaan niihin on jätettävä liikkumavaraa.

uutissuunnittelun tuottaja Mika-Matti Taskinen, STT

Olennainen osa Taskisen ja Huuskosen työtä on myös uutisaiheiden painoarvon puntarointi, kiinnostavien näkökulmien pohtiminen ja asiakasmedioiden tiedottaminen siitä, millaisia juttuja nämä voivat STT:ltä odottaa.

Tiedon keräämisessä priorisoitava

STT:n uutisoimista aiheista keskimäärin noin puolet on ennakoituja. Moneen ennalta tiedossa olevaan aiheeseen liittyy myös konkreettinen tapahtuma, kuten mediatilaisuus, julkistus tai urheilukilpailu, josta uutinen syntyy.

Arkisin kaksi suunnitteluvuorolaista seuloo ja luokittelee STT:n tietoon tulevia tapahtumia ja lisää niitä tapahtumatietopalvelu STT Luotsiin. Luotsin tuotevastaava Kirsi Aarnulan mukaan näissä vuoroissa vaaditaan ennen muuta hyvää organisointikykyä, sillä suunnittelutiedon kokoaminen on monivaiheista työtä.

Tapahtumia lähetetään ja kerätään monesta eri lähteestä. Niiden hallinta, kirjaaminen järjestelmään, taustoitusten kirjoittaminen ja lisämateriaalien tilaamiset vaativat jatkuvaa tehtävien priorisointia.

tuotevastaava Kirsi Aarnula, STT

Selainpohjaisen tapahtumatietopalvelun kautta myös tietotoimiston media-asiakkailla on mahdollisuus päästä suunnittelutiedon äärelle ja valmistella omaa agendaansa sekä uutispäivän kulkua. Asiakas voi esimerkiksi käyttää omia resurssejaan aiheisiin, joista STT ei ole uutisoimassa. Muiden uutisvälineiden lisäksi Luotsi palvelee myös viestinnän ammattilaisia, jotka voivat seurata palvelussa omaan toimialaansa liittyviä tapahtumia ja esimerkiksi ajoittaa omaa viestintäänsä sen mukaan.

Tallennustyötä isolla porukalla

Tuottaja Taskinen muistuttaa, että merkittävä osa uutistoimiston suunnittelutyöstä tapahtuu muiden töiden ohessa, ikään kuin joukkoistamalla.

­Vuoroissa olevat toimittajat ja uutispäälliköt kirjaavat toimitusjärjestelmään jatkuvasti ylös tietoja päivittyvistä uutisaiheista. Kun nämä merkinnät ovat pedantisti tehtyjä, se helpottaa tavattomasti esimerkiksi aiheiden tärkeyden ja juttumittojen arviointia.

Mika-Matti Taskinen

Hän lisää, että vaikkapa työmarkkinaneuvotteluiden etenemisestä ja lakkotilanteesta olisi hyvin vaikea saada kokonaiskuvaa ilman deskityössä tapahtuvaa tietojen jatkuvaa päivittämistä. Hyvän suunnittelun ansiosta myös vuoroista toiseen vaihtaminen helpottuu, kun toimittajien ei tarvitse koko ajan pysytellä kartalla kaikista aihepiireistä, vaan he voivat tukeutua kollegoidensa keräämiin ja tallentamiin tietoihin.

Kaikkea työssä kerättyä tietoa ei tietenkään kirjata muistiin, mutta niin sanottu hiljainenkin tieto voi poikia uusia uutisia.

Ei ole harvinaista, että joku toimittaja ottaa esille aiheen, josta hän on kirjoittanut vaikka vuotta aiemmin ja ehdottaa tilanteen tarkastamista ja mahdollisesti seurantajutun tekemistä.

*STT uudisti vastikään tapahtumatietopalvelunsa. Aiemmin käytössä ollut palvelu STT Pro suljettiin maaliskuussa kaikilta asiakkailta. Pron korvannutta STT Luotsia käytetään Mediapankki-portaalin kautta, ja sen kuratoidut sisällöt ovat tarjolla niin media-asiakkaille kuin muillekin yrityksille ja yhteisöille.