Avatar photo

8. maaliskuuta 2017

Yle ja STT yhteistyösopimukseen uutispalveluista

Yle on sopinut uutispalvelujen hankinnasta Suomen Tietotoimiston kanssa 1.4.2017 alkaen. Sopimus on voimassa vuoden 2017 loppuun asti.

Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat 8.3. Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtaja Atte Jääskeläinen ja STT:n toimitusjohtaja Mika Pettersson. Samalla Svenska Ylen johtaja Marit af Björkesten on tehnyt sopimuksen ruotsinkielisen uutispalvelun hankinnasta STT:n tytäryhtiön Nyhetsbyrån FNB:n kanssa.

“Perustamme Ylen ja STT:n yhteisen projektiryhmän selvittämään yhteistyön syventämistä esimerkiksi uutisten yöpäivystyksessä. Tavoitteenamme on syksyyn mennessä löytää malleja, jotka mahdollistavat Ylen pysyvän asiakkuuden STT:ssä taloudellisesti kestävin perustein”, sanoo Atte Jääskeläinen.

“Ylen paluu STT:n asiakkaaksi on loistava uutinen. Alamme heti pohtia, kuinka yhteistyötä voidaan tästä syventää ja jalostaa”, sanoo STT:n toimitusjohtaja Mika Pettersson.

STT-sopimus on yksi tulos Ylen ja kaupallisen median yhteistyömahdollisuuksia selvittävästä työstä. Viime kesäkuussa valmistunut Arto Satosen Yle-työryhmän raportti esitti, että Ylen tulisi aloittaa neuvottelut kaupallisen median kanssa, kunhan se on kilpailuoikeuden, valtiontukisääntelyn ja tekijänoikeuksien näkökulmasta mahdollista. Tavoitteeksi asetettiin järjestely, jolla turvataan monimuotoisen median säilymisen kannalta tärkeä kansallinen perusuutispalvelu Suomessa.

Ylen ja STT:n välillä on jo aiemmin tehty sopimus valokuvien käytöstä Ylen julkaisuissa, televisiossa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa. Sopimus astui voimaan 1.1.2017. Sopimuksen mukaan STT:n kuvat ovat käytössä kaikissa Ylen yksiköissä.

STT:n tiedote aiheesta 

Yle och STT-FNB slöt samarbetsavtal om nyhetstjänster

Yle har ingått avtal med Suomen Tietotoimisto om köp av nyhetstjänster från och med 1 april 2017. Avtalet gäller till slutet av 2017.

Direktören för Yles finskspråkiga nyhets- och aktualitetsverksamhet Atte Jääskeläinen och STT:s verkställande direktör Mika Pettersson skrev under samarbetsavtalet den 8 mars. Svenska Yles direktör Marit af Björkesten har samtidigt ingått avtal med STT:s dotterbolag Nyhetsbyrån FNB om köp av svenskspråkiga nyhetstjänster.

“Vi grundar en gemensam projektgrupp för Yle och STT, som har i uppdrag att fördjupa samarbetet till exempel inom nattjouren för nyheter. Vårt mål är att före hösten hitta modeller som gör det möjligt för Yle att kvarstå som stamkund på ekonomiskt hållbara grunder”, säger Atte Jääskeläinen.

“Det är en strålande nyhet att Yle åter blir kund hos STT-FNB. Vi sätter genast igång och funderar på hur det här det här samarbetet kan fördjupas och utvecklas”, säger STT:s verkställande direktör Mika Pettersson.

Avtalet med STT och FNB är ett resultat av en utredning över samarbetsmöjligheter mellan Yle och kommersiella medier. Yle-arbetsgruppen som leddes av Arto Satonen lämnade sin rapport i sin rapport i juni ifjol. I rapporten finns förslag om att Yle borde inleda förhandlingar med kommersiella medier i den mån konkurrensrätt, regler om statligt stöd och upphovsrätter tillåter. Målet var ett arrangemang som tryggar en nationell basnyhetstjänst.

Yle och STT har redan tidigare ingått avtal om användning av bilder i Yles publikationer på tv, webben och sociala medier. Avtalet löper från och med 1.1.2017. Enligt avtalet får STT:s bilder användas inom alla Yles enheter.