Avatar photo

5. lokakuuta 2019

STT jälleen Suomen luotetuimpia medioita – kyselyssä vain 3% kansalaisista piti STT:n uutisointia epäluotettavana

Kansalaiset luottavat Suomessa eniten STT:n ja Ylen uutisointiin. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) syyskuussa teettämästä tutkimuksesta, jossa vastaajat arvioivat luottamusta eri tiedotusvälineiden uutisointiin.

Tutkimuksen mukaan luotettavimpina pidettiin Ylen TV-uutisia (84% arvioi uutisoinnin erittäin tai melko luotettavaksi), Ylen radiouutisia (82%) ja STT:n uutisia (81%). Luottamus STT:n uutisointiin on noussut kahden vuoden takaisesta kolmella prosenttiyksiköllä.

Grafiikassa esitellään eri medioiden luotettavuuslukuja tutkimuksen mukaan.

Kärkipaikalle STT nousi arvioitaessa käänteisesti vähiten epäluotettavaa mediatoimijaa. Vain 3% vastaajista piti STT:n uutisointia melko tai erittäin epäluotettavana.

Haluamme STT:ssä tehdä uutistyötä niin, että kaikki sekä Suomessa että muualla voivat luottaa siihen, omasta katsontakannastaan riippumatta.
Kirjasimme tämän tavoitteen kesällä myös näkyviin toimituspolitiikkaamme. Tuntuu hyvältä, kun yleisö kertoo meidän onnistuvan siinä.

Vastaava päätoimittaja Minna Holopainen, STT

.

Vähiten kansalaiset luottivat sosiaalisen median, kuten Facebookin, Twitterin tai Instagramin uutisointiin. 68 % vastaajista piti niitä epäluotettavina, mikä on kahdeksan prosenttiyksikköä enemmän kuin kaksi vuotta sitten.

Luottamus mediaan lisääntynyt

Tutkimus on toteutettu vuosina 2013, 2017 ja 2019. Näkemykset tiedotusvälineiden uutisointien luotettavuudesta ovat muuttuneet hieman kahden vuoden takaisesta.

Pääsääntöisesti luottamusta ilmentävät luvut ovat jonkin verran voimistuneet. Etenkin Ylen TV- ja radiouutisiin sekä STT:n uutisointiin kohdentuu aiempaa enemmän äärimmäisiä luottamuksen ilmauksia.

STT julkaisi vuonna 2015 uutistoimiston 10 teesiä luotettavuudesta, joissa uutistoimistolle keskeinen arvo muotoiltiin lupaukseksi siitä, mitä luotettavuus STT:ssä tarkoittaa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimukseen haastateltiin yhteensä 1127 vastaajaa, jotka edustavat maamme 18-79 vuotta täyttänyttä väestöä Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Arvioitavia tahoja oli kaikkiaan 12. Tutkimuksen toteutti syyskuun 2019 alussa Kantar TNS Oy ja tulosten virhemarginaali on suurimmillaan vajaat kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.