Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • STT:n toimituspolitiikka

  Uutistoimisto STT:n toiminta perustuu sananvapauden, demokratian ja oikeusvaltion periaatteisiin. Journalismimme on riippumatonta, ja tavoitteemme on, että kaikki sekä Suomessa että muualla voivat luottaa uutistyöhömme riippumatta omasta katsontakannastaan.

  Tehtävämme on valvoa vallankäyttöä kriittisesti ja tuoda esiin yhteiskunnan ongelmia, mutta myös etsiä niihin mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja ja tunnistaa myönteisiä kehityskulkuja.

  Vahva asemamme on syntynyt vuosikymmenten kovan työn tuloksena. Haluamme jatkuvasti kehittyä niin, että journalismimme koetaan erityisen laadukkaaksi ja esimerkilliseksi. Laatu syntyy ammattitaidosta, korkeasta ammattietiikasta sekä yhdessä sovituista pelisäännöistä.

  Journalismimme riippumattomuuden takaavat eettisesti kestävät toimintatavat ja talouden tasapainottaminen. Koko STT:n arvot ovat luotettavuus, luovuus, ketteryys ja asiakkaan menestys.

  Toimituksen työtä ohjaa tämä tyylikirja, johon on koottu periaatteita ja käytännön ohjeita eri tilanteisiin. Haluamme näin määritellä toimintatapamme avoimesti ja julkisesti.

  Edellinen
  STT:n ja Lehtikuvan synty
  Nuori lennätinvirkailija ja toimittaja Woldemar Westzynthius huomasi 1880-luvulla...
  Seuraava
  STT:n arvot
  Koko STT:n yhteisiä arvoja ovat luotettavuus, luovuus, ketteryys...