Avatar photo

8. joulukuuta 2020

STT on valtuutettujen mielestä Suomen luotettavin media

STT on kuntien ja kaupunkien valtuutettujen mielestä luotettavin media, ilmenee Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) kyselytutkimuksesta. Peräti yhdeksän kymmenestä valtuutetusta puoluekantaan katsomatta piti STT:n uutisia erittäin tai melko luotettavina.*

Seuraavaksi luotettavimpina pidettiin Yleisradion televisio- ja radiouutisia. Kolme neljästä (74 %) piti myös MTV:n uutisointia erittäin tai melko luotettavana.

Vuosi sitten KAKS tutki laajemmin suomalaisten näkemyksiä median luotettavuudesta. Myös tuolloin STT oli luotetuimpien joukossa.

Luotettavuus on STT:lle keskeinen arvo, joka on kirjattu mukaan myös toimituspolitiikkaan. STT on laatinut myös 10 teesiä luotettavuudesta: teesien kautta uutistoimistolle keskeinen arvo muotoiltiin lupaukseksi siitä, mitä luotettavuus STT:ssä tarkoittaa.

Kunnallisalan kehittämissäätiön kyselytutkimukseen vastasi 1362 valtuutettua marraskuussa. Suomessa on 8999 valtuutettua. Vastanneita pyydettiin arvioimaan 12 eri median luotettavuutta. Medioista yhdeksän oli valtakunnallisia, yksi valtuutetun maakunnan suurin lehti ja yksi paikallinen lehti. Lisäksi kysyttiin sosiaalisen median luotettavuutta.