Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Luotettavuus

  Tärkeintä työssämme on luotettavuus. Muilla arvoilla ei ole merkitystä, jos uutis- ja kuvatoimistoon ei luoteta. Luotettavuuden rakentaminen vie kauan, mutta sen voi hukata yhdessä yössä. Ammattitaitomme on koetuksella kaiken aikaa, koska digiaikana yleisö voi verrata eri tiedonlähteitä suoraan keskenään.

   

  luotettavuus

  Meille STT:ssä luotettavuus tarkoittaa, että 

  1. uutisemme pitävät paikkansa ja kuvamme vastaavat todellisuutta. Yleisön ja asiakkaidemme pitää voida luottaa kaikkeen välittämäämme tietoon otsikoista alkaen. Emme voi itse valita, missä asioissa on tärkeää olla luotettava.
  2. otamme parhaamme mukaan selvää, mistä uutisissa todella on kyse. Emme siis tyydy pelkästään välittämään annettua tietoa ja eri tahojen lausuntoja. Kerromme myös niistä asioista, joita kukaan ei itse tuo julkisuuteen. Jos jotakin asiaa pyritään tarkoituksella hämärtämään, korjaamme aktiivisesti siitä levitettyjä vääriä tietoja.
  3. otamme huomioon eri näkökulmat. Vaikka faktat olisivat oikein, samanlaisina toistuvat näkökulmat voivat vääristää yleisön kuvaa aiheesta. Kiinnitämme siksi huomiota siihen, että uutisissa ja kuvissa näkyisivät vallankäyttäjien rinnalla myös vallankäytön kohteet, sekä enemmistöt että vähemmistöt, erilaiset yhteiskunnalliset mielipiteet ja molemmat sukupuolet sekä eri taloudellisessa asemassa olevat, eri-ikäiset, eri alueilla asuvat ja eri etnistä taustaa edustavat ihmiset.
  4. uutistyömme on ehdottoman riippumatonta. Valitsemme aiheet ja näkökulmat toimituksessa itsenäisesti journalistisin perustein. Etusijalla ovat aina yleisön toiveet ja asiakkaiden tarpeet, eivät tiedon lähteiden näkökulma tai toiveet.
  5. suhtaudumme lähteiden antamiin tietoihin kriittisesti. Kiistanalaiset tiedot pyrimme tarkastamaan useista lähteistä. Aina tämä ei ole mahdollista, mutta tietojen kertominen voi silti olla tarpeen. Silloin avaamme niin hyvin lähdesuojaa vaarantamatta on mahdollista, minkä tyyppisiin lähteisiin uutisointimme perustuu ja mitä asioita emme ole pystyneet varmentamaan muualta.
  6. emme käy kauppaa tietolähteiden kanssa. Hankimme tiedot ilman rahallisia tai huomionarvoa tarjoavia vastapalveluksia. Pidättäydymme myös henkilökohtaisesti sellaisista sidonnaisuuksista, jotka uhkaisivat uutisoinnin riippumattomuutta.
  7. kohtelemme lähteitämme oikeudenmukaisesti. Kunnitoitamme haastateltujen oikeuksia ja pidämme kiinni luvatusta lähdesuojasta niin pitkään kuin se on lain mukaan mahdollista. Olemme tarkkoja myös siinä, etteivät lähteet paljastu edes epähuomiossa ja että pidämme heihin yhteyttä riittävän suojatusti.
  8. noudatamme tinkimättä alan eettisiä pelisääntöjä ja STT:n tyylikirjan ohjeita. Media on yksi yhteiskunnan vallankäyttäjistä, ja siksi myös siltä on oikeus odottaa yhä vastuullisempaa ja läpinkyvämpää toimintaa.
  9. tunnustamme mahdolliset virheet avoimesti ja korjaamme ne viipymättä. Kehitämme myös työtapojamme niin, että virheitä sattuisi vähemmän.
  10. julkaisemamme sisällön lisäksi myös työskentelytapaamme voi luottaa. Kerromme suomalaisille tärkeät uutiset riippumatta siitä, missä ja milloin ne tapahtuvat, ja huolehdimme siitä, että uutis- ja kuvavälityksemme toimii myös teknisesti joka päivä ympäri vuorokauden. Pidämme kiinni lupaamistamme aikatauluista ja kerromme asiakkaillemme muutoksista, viivytyksistä ja muista ongelmista viipymättä.
  Edellinen
  STT:n arvot
  Koko STT:n yhteisiä arvoja ovat luotettavuus, luovuus, ketteryys...
  Seuraava
  Luovuus
  Media-alan sisällöt, välineet, jakelutavat ja liiketoiminta muuttuvat ennennäkemättömän...