Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Julkaisupäätös

  Julkaisupäätös syntyy, kun juttu päätetään lähettää STT:n uutislinjalle. Se tulee silloin julkaistuksi vähintään Mediapankissa, mutta STT:n juttuja käyttävät tiedotusvälineet tekevät vielä erikseen oman julkaisuharkintansa.

  Kuvan julkaiseminen Lehtikuvan palveluissa ei ole julkaisupäätös.

  STT:n tekstiviestiuutisista ja Nettiuutisista syntyy julkaisupäätös, kun juttu tai kuva julkaistaan näissä palveluissa.

  KIINNITÄ AINA ERITYISTÄ HUOMIOTA SIIHEN, MISSÄ YHTEYDESSÄ KUVA JULKAISTAAN.

  Julkaisupäätöstä edeltää aina monta työvaihetta, joissa tehdään ratkaisuja jutun tekemisestä ja tietojen käyttämisestä. Aiheesta ja tilanteesta riippuen kirjoittaja tekee ratkaisut joko itse tai yhdessä käsittelijän, uutispäällikön tai esimiehensä kanssa.

  Lyhyissä jutuissa ja ongelmattomissa aiheissa työ etenee helposti, kun taas hankalammissa aiheissa ratkaisuja joudutaan pohtimaan useaan kertaan.

  JOS JUTTUUN LIITTYY ARKALUONTOISIA TAI RISKIALTTIITA KYSYMYKSIÄ, KESKUSTELE NIISTÄ UUTISPÄÄLLIKÖN JA/TAI PÄÄTOIMITTAJIEN KANSSA JO KIRJOITUSPROSESSIN AIKANA.

  Työprosessin alussa tai välivaiheissa tehdyt ratkaisut eivät kuitenkaan koskaan ole julkaisupäätöksiä. Julkaisemisesta voi päättää vasta, kun juttu on valmis. Tekstin sisältö on ratkaisevaa myös kuvan julkaisemisessa.

  Edellinen
  Juttujen käsittely perusuutispalveluun
  STT:n juttua ei tee yksi ihminen, vaan kyse...
  Seuraava
  Erillispalvelut
  STT:n erillispalveluiden juttujen käsittelystä on erikseen omat tarkemmat...