Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Sanasto

  Kieliasuun pätevät samat säännöt kuin viivassakin (kokonaiset lauseet, tuntemattomien lyhenteiden välttäminen, eteneminen tutusta tuntemattomaan).

  Tyylin ei tarvitse olla pikaversiossa aivan yhtä neutraalia kuin viivassa mutta selviä puhekielisyyksiä kannattaa välttää. Myöskään kaikki lehtijuttujen värikkäimmät ilmaisut eivät toimi radiossa tai tv:ssä.

  VÄLTÄ SIVISTYSSANOJEN JA TIETYN ALAN ERIKOISSANASTON KÄYTTÖÄ.

  EI: Täysperävaunullinen euromoduuli
  VAAN: Rekka

  EI: Ravitsemisliikkeet
  VAAN: Ravintolat ja kahvilat

  Pikaversion pitää olla kieliopiltaan kirjakielen normien mukaista, mutta lauserakenteissa ja sanavalinnoissa näkyy puheenomaisuus.

  Pikaversioissa kannattaa välttää paperinmakuisia sanoja. Esimerkiksi pyrkiä-verbin sijaan voi käyttää sanaa haluta tai yrittää. Sujuvaan ilmaisuun pätevät muuten samat säännöt kuin muussakin uutiskirjoittamisessa.

  VÄLTÄ PITKIÄ SANOJA.

  EI: Vallankeskittämisyritykset
  VAAN: Yritykset keskittää valtaa

  JOS LUETTELOSSA ESIINTYY ULKOMAISIA NIMIÄ, KIRJOITA NE PERUSMUOTOON.

  EI: Tunnustus on aiemmin myönnetty Martin Scorseselle, Francois Truffaut’lle ja Ang Leelle.
  VAAN: Tunnustuksen ovat aiemmin saaneet Martin Scorsese, Francois Truffaut ja Ang Lee.

  Ulkomaisia nimiä on usein vaikea hahmottaa puhutussa tekstissä, varsinkin jos ne esiintyvät taivutettuina.

  KÄYTÄ KONKREETTISIA ILMAISUJA JA ESIMERKKEJÄ.

  Pikaversioissa kannattaa välttää liiallista tarkkuutta. Täydellisten luetteloiden sijaan on hyvä käyttää konkreettisia esimerkkejä. Abstraktit yleistykset ja byrokraattiset termit voi korvata kokonaan esimerkeillä.

  EI: Opintososiaaliset etuudet
  VAAN: Esimerkiksi opintotuki Kärkilause on helpompi ymmärtää, jos sen predikaatti on myönteisessä muodossa.

  EI: Poliitikko ei kannata verouudistusta Tutkija ei usko väitettä
  VAAN: Poliitikko vastustaa verouudistusta Tutkija epäilee väitettä

  Virkettä ei kuitenkaan pidä vääntää väkisin myönteiseksi, jos ymmärrettävyys kärsii tai sisältö vääristyy.

  Edellinen
  Reaaliaikainen kieli
  Käytä reaaliaikaista kieltä. Katso luku Hyvä viiva. Poikkeuksena...
  Seuraava
  Lähteet ja lainaukset
  Lähteiden mainitsemiseen pätevät samat säännöt kuin viivassa. Katso...