Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Kielioppilähteet – Näihin luotamme

  Suomen kielen perussanakirja ja Kielitoimiston sanakirja

  STT:ssä käytetään sanakirjoina Suomen kielen perussanakirjaa ja Kielitoimiston sähköistä sanakirjaa. Ne neuvovat ainakin oikeinkirjoituksessa ja taivutuksessa. Sanakirjoista on apua myös, kun pohtii, onko valitulle sanalle synonyymeja tai millaista tyyliä sana edustaa. Joskus voi olla myös tärkeää tarkistaa, mitä sana itse asiassa yleiskielessä merkitsee.

  Perussanakirja antaa eritasoisia suosituksia.

  kehoittaa pitää olla kehottaa
  entisöidä paremmin entistää

  Suosimme tietenkin sekä oikeaa että parempaa ilmaisutapaa. Myös muut sanojen luonnehdinnat kannattaa ottaa vakavasti. Kirja saattaa esimerkiksi tarjota tavallisempaa vaihtoehtoista sanaa.

  kiskoliikenne tavallisemmin raideliikenne

  Kirjassa otetaan kantaa myös sanan käyttöalaan. Haluatko viljellä ylätyyliä, kun valitset ylätyylisen sanan, entä alatyyliä? Vanh. ilmaisee, että sana alkaa olla vanhentunut, ja harv., että se on harvinainen.

  Kielitoimiston sähköiseen sanakirjaan kuuluu myös asutusnimihakemisto, joka kertoo, taivutetaanko paikannimeä sisä- vai ulkopaikallissijoissa (ja missä se on). Tarkista paikkakunnan taivutus aina, kun et ole täysin varma.

   

  Kielitoimiston verkkosivut ja neuvontapuhelimet

  Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen Kielitoimiston ohjeita päivitetään Kielitoimiston verkkosivuille www.kotus.fi. Tuoreimmista muutoksista saa tietoa Kielitoimiston maksuttomasta puhelinneuvonnasta suomeksi (09) 701 4991 ti-to klo 9–14 ja ma, pe klo 9–11.30 ja ruotsiksi (09) 701 3484 ma-pe 9–11, ti-to myös 13–15. Kielitoimistossa toimii myös Nimistöneuvonta.

   

  Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas

  Uusi, sähköinen Kielitoimiston oikeinkirjoitusopas antaa suositukset esimerkiksi välimerkeistä, lyhenteistä, yhdyssanoista ja alkukirjaimen valinnasta.

   

  Terho Itkonen, Kieliopas

  Myös STT:ssä perinteinen kielenopas, joita on hankittu taloon vuosien varrella useita kymmeniä. Jos olet epävarma, etsi tuorein painos.

   

  Katariina Iisa, Aino Piehl ja Hannu Oittinen, Kielenhuollon käsikirja

  Kielenhuollon käsikirjassa on hyvä hakemisto ja joitain sellaisia ohjeita, joita Itkonen ei mainitse. Joissain harvoissa kohdin kirjat ovat eri kannalla.

   

  Marsa Luukkonen, Hauskaa kielenhuoltoa

  Luukkosen kirjassa on paljon esimerkkejä lehtikielestä ja otsikoistakin.

   

  STT:n omat kieliohjeet

  Tarvittaessa STT linjaa omia käytäntöjään. Ohjeista tiedotetaan STT:n intranetissä ja ne päivitetään tyylikirjan lukuun Sanastot.

  Edellinen
  Kielenhuollosta
  Seuraava
  Lauseenvastikkeet ja eräät muut verbinmuodot
  Lauseenvastikkeiden käytössä kohtuus on paikallaan. Ne harvoin tekevät...