Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • STT:n omat eettiset ohjeet

  Suomen Tietotoimiston eettiset ohjeet on laadittu ennen kaikkea uutistoimituksen näkökulmaa korostaen, toimittajien työn tueksi ja selkänojaksi kiistanalaisten tilanteiden varalle.

  PUUTU AINA HAVAITSEMIISI AMMATTIEETTISIIN ONGELMIIN.

  ILMOITA VÄLITTÖMÄSTI PÄÄTOIMITTAJALLE, JOS STT:N JUTTU UHATAAN VIEDÄ TAI SAATTAA MUUTEN JOHTAA POLIISITUTKINTAAN TAI OIKEUDELLISEEN PROSESSIIN.

  ÄLÄ HANKI JUTUILLASI TALOUDELLISTA TAI MUUTA ETUA. ÄLÄ PYYDÄ ITSELLESI ERITYISKOHTELUA UUTISLÄHTEILTÄ, JOLLEI SE OLE TARPEEN TYÖSI VUOKSI.

  ÄLÄ KIRJOITA AIHEISTA, JOIHIN LIITTYY PUOLISOSI, LÄHISUKULAISESI, LÄHEINEN YSTÄVÄSI TAI MUU NÄIHIN VERRATTAVA HENKILÖ. SIIRRÄ NÄMÄ AIHEET MUIDEN HOIDETTAVIKSI.

  ÄLÄ LUOVUTA STT:N TOIMITUKSEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUA MATERIAALIA ULKOPUOLISILLE ILMAN TOIMITUKSEN JOHDON LUPAA.

  ÄLÄ OSALLISTU MATKOILLE JÄRJESTÄJÄN KUSTANNUKSELLA MUUTEN KUIN POIKKEUSTAPAUKSISSA JA TOIMITUKSEN JOHDON LUVALLA.

  Poikkeustilanteissa matkoille voidaan osallistua järjestäjän kustannuksella perustelluista journalistisista syistä, jolloin osallistumisesta päättää tapauskohtaisesti päätoimittaja tai hänen sijaisensa. Kielto ei koske matkoja, joiden rahallinen arvo on niin vähäinen, ettei niille osallistuminen vaaranna luottamusta STT:n uutistoimintaan. Tällaisena voi yleensä pitää matkoja, joille osallistumiseen on välitön uutisintressi ja jotka suuntautuvat kotimaahan. Tällaisille matkoille järjestäjän kustannuksella osallistumisesta päättää esimies.

  NOUDATA HARKINTAA VASTAANOTTAESSASI LIIKELAHJOJA. JOS LAHJAN ARVO ON TAVANOMAISTA SUUREMPI, KESKUSTELE SEN VASTAANOTTAMISESTA ESIMIEHESI KANSSA.

  ILMOITA ESIMIEHELLESI, JOS OSALLISTUT UUTISLÄHTEIDEN JÄRJESTÄMIIN VAPAA-AJAN TAPAHTUMIIN TOIMITTAJAN ROOLISSA.

  ÄLÄ KIRJOITA YHTIÖISTÄ, JOIDEN OSAKKEITA OLET OSTANUT TAI MYYNYT EDELTÄVÄN KUUKAUDEN AIKANA TAI JOIDEN OSAKKEITA SAATAT OSTAA TAI MYYDÄ SEURAAVAN KUUKAUDEN AIKANA.

  KERRO OMA-ALOITTEISESTI ESIMIEHELLESI, JOS OSAKE- JA MUUT OMISTUKSESI TAI MUUT SIDONNAISUUTESI SAATTAVAT AIHEUTTAA TILANTEEN, JOSSA KÄSITELTÄVÄ AIHE ON SYYTÄ SIIRTÄÄ MUULLE TOIMITTAJALLE.

  KERRO JUTUSSA, JOS STT:N VÄLITTÄMÄ UUTISKUVA ON LAVASTETTU TAI MUUNNELTU.

  JOS JUTUISSASI KÄSITELLÄÄN STT:N MERKITTÄVIÄ OMISTAJIA TAI HALLINTOELINTEN JÄSENIÄ, TOTEA SIDOS JUTUSSA, ELLEI YHTEYS OLE KÄSITELTÄVÄN ASIAN KANNALTA MERKITYKSETÖN.

  JOS VIRANOMAINEN EDELLYTTÄÄ STT:N JULKAISEVAN SANANVAPAUSLAIN 7. PYKÄLÄN PERUSTEELLA VIRANOMAISTIEDOTTEEN, VIE ASIA PÄÄTOIMITTAJAN TAI HÄNEN SIJAISENSA PÄÄTETTÄVÄKSI.

  Jos joudut STT:n julkaiseman jutun vuoksi rikoksesta epäillyn asemaan esitutkinnassa tai syytteeseen, työnantaja järjestää niin halutessasi puolustuksen ja vastaa sen kustannuksista.

  Jos sinut tuomitaan vahingonkorvauksiin STT:n julkaiseman jutun vuoksi, työnantaja maksaa korvaukset. Työnantaja harkitsee maksamiensa korvausten vaatimista takaisin vain, jos olet aiheuttanut vahingon tahallasi tai törkeällä huolimattomuudella.

  Edellinen
  Missä saa työskennellä?
  Toimittajat ja kuvaajat voivat vapaasti työskennellä julkisilla paikoilla...
  Seuraava
  Tekoäly tietotoimistossa: STT ei tingi uutisten aitoudesta
  Suomen Tietotoimisto (STT) on linjannut tekoälyn käyttöä eri...