Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Sosiaalinen media ja yksityisyys – mitä voit käyttää uutisissa?

  Sosiaalisen median yksityisyysasetukset eivät suoraan ratkaise, voiko päivityksiä siteerata uutisissa tai käyttää muuten niiden lähteenä. Sisällön julkaisemista uutisissa arvioidaan ensisijaisesti samoilla perusteilla kuin muitakin lähteitä.

  Uutiskriteerit ja uutistilanne määrittelevät, mitä pidetään uutisena; lait, journalistin ohjeet ja STT:n omat ohjeistukset sitä, mikä jätetään julkaisematta. Julkaisukynnys riippuu erityisesti siitä, mistä asiasta ja keistä henkilöistä on kysymys ja mihin tilanteeseen mahdollinen uutisointi liittyy.

  Katso
  tyylikirja Uutiskriteerit ja uutiskynnys
  tyylikirja Toimittajan oikeudellinen vastuu
  tyylikirja Journalistin ohjeet
  tyylikirja Henkilöiden ja yritysten nimet uutisissa

  Katso JSN:n linjauksia
  www.jsn.fi/blog/facebookin-julkinen-tila/
  www.jsn.fi/blog/twitter-uutislahteena/

  Avoimesti julkaistuja sosiaalisen median päivityksiä, esimerkiksi blogeista tai Twitteristä voit käyttää kuten muutakin julkaistua lähdeaineistoa. Rajatuilla keskustelufoorumeilla, esimerkiksi pelkästään Facebookkavereille julkaistujen päivitysten julkaisemista STT arvioi seuraavasti:

  Edellinen
  Ohjeet sosiaaliseen mediaan
  yleisohje: käytä järkeäsi. sosiaalinen media on välttämätön osa nykypäivän liiketoimintaa....
  Seuraava
  Henkilöt, joilla ei ole julkista roolia
  älä julkaise tavallisten kansalaisten kommentteja suljetuista keskusteluista ilman lupaa. avoimista...