Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Suunnittelun työnjako

  Suunnittelu on välttämätön osa uutistyötä, joten jokainen STT:n toimittaja ja kuvaaja on omalta osaltaan vastuussa siitä.

  Kokonaisvastuu tulevan uutistarjonnan suunnittelusta kuuluu osastojen esimiehille, kuvasuunnittelijoille ja suunnittelevalle uutispäällikölle. Uutispäällikkö saa työhönsä tukea suunnitteluvuorolaisilta, jotka toimittavat STT Prota.

  Meneillään olevan päivän uutisannista vastaa kulloinkin vuorossa oleva uutispäällikkö, joten hän huolehtii siihen liittyvästä suunnittelusta yhteistyössä toimittajien ja tarvittaessa myös esimiesten kanssa. Kuvapuolella vastuu kuuluu päivän listavuorolaisille.

  Yhteistyö sujuu parhaiten, kun tieto on kaikkien saatavilla yhteisessä suunnittelujärjestelmässä. Tämä vähentää tietokatkoksia ja turhaa kyselemistä sekä turvaa tiedonkulun asiakkaille.

  HUOLEHDI SUUNNITTELURUTIINEISTA SOVITUN AIKATAULUN MUKAAN.

  Parhaat ideat ja näkökulmat syntyvät harvoin yksin puurtamalla. Hyvät jutut ovat koko toimituksen yhteinen tavoite.

  OLE AVOIN KESKUSTELULLE. KERRO MYÖS, JOS SINULLA ON TIETOA TAI IDEOITA MUIDEN AIHEISTA.

  HYÖDYNNÄ KOLLEGOIDEN ASIANTUNTEMUSTA. MUISTA, ETTEI AIHEPIIRIN ASIANTUNTIJA AINA KATSO ASIAA SUUREN YLEISÖN SILMIN.

  MUISTA MYÖS, ETTEI KUKAAN EHDI KAIKKEA. ESIMIESTEN TEHTÄVIIN KUULUU VALINTOJEN POHTIMINEN YHDESSÄ TOIMITTAJIEN KANSSA.

  Erityisten uutistapahtumien – kuten vaalien, urheilun arvokilpailujen, tärkeimpien lakiuudistusten ja merkittävien vuosipäivien – suunnitteluvastuu sovitaan tapauskohtaisesti. Suunnittelua voi vetää joko uutispäällikkö, asianosaisen osaston tai ryhmän esimies, projektista vastaava toimittaja tai joku toimituksen johdosta.

  Edellinen
  Suunnittelun tarkoitus
  Suunnittelu luo pohjan kilpailukykyiselle ja aikaa seuraavalle uutis-...
  Seuraava
  Suunnittelun tavoitteet
  Oikein suunniteltu uutispäivä muodostaa monipuolisen kokonaisuuden, jossa pääaiheet...