Tyylikirjan valikko

  • Tyylikirja
  • Yleistä
  • Ideasta jutuksi
  • Viivasta loppuversioon
  • Jutun kieli ja sisältö
  • Kuvitus
  • Nimiohje
  • Sanastot
  • Toimittajan etiikka ja juridiikka
  • Moderointi
  • Aikataulu ja sisältö
  • Sähkeuutisten kokoaminen
  • Embargot
  • Viime hetken uutiset
  • Isokirjainlyhenteet

    Isokirjainlyhenteitä käytetään lähinnä erisnimistä ja joistain viranomaisista.

    Kirjoita kirjainlyhenteet isoilla kirjaimilla, jos lyhenne lausutaan kirjaimittain.

    EK, Elinkeinoelämän keskusliitto
    EKP, Euroopan keskuspankki
    EN, Euroopan neuvosto
    EU
    IAEA, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö
    IMF, Kansainvälinen valuuttarahasto
    JSN, Julkisen sanan neuvosto
    MTV3
    KHO, korkein hallinto-oikeus
    KRP, keskusrikospoliisi
    LVM, liikenne- ja viestintäministeriö
    MLL, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
    OECD, teollisuusmaiden järjestö
    OKM, opetus- ja kulttuuriministeriö
    PTL, Palkansaajien tutkimuslaitos
    PTT, Pellervon taloustutkimus
    SAK, palkansaajakeskusjärjestö
    SPR, Suomen Punainen Risti
    STTK, toimihenkilökeskusjärjestö
    THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
    UM, ulkoministeriö
    VTT Teknologian tutkimuskeskus
    WHO, Maailman terveysjärjestö
    YK

    Jos lyhenteen voi lausua kirjaimittain tai sanana, suosi isokirjainlyhennettä.

    RAY, Raha-automaattiyhdistys
    RUK, Reserviupseerikoulu

    Jos lyhenne esiintyy uutisteksteissä harvoin, kirjoita koko lyhenne isoin kirjaimin, vaikka se lausuttaisiin sanana.

    ESCAP, Euroopan lasten- ja nuorisopsykiatrien kattojärjestö
    TISPOL, Euroopan liikennepoliisijärjestö

    Käytä isoja kirjaimia myös silloin, kun lyhenne lausutaan sanana, mutta siinä on lausuttaessa vain yksi tavu.

    JYP, Jyväskylän palloseura
    MEK, Matkailun edistämiskeskus,
    PAM, Palvelualojen ammattiliitto
    SKAL, kuljetusalan etujärjestö
    STUK, Säteilyturvakeskus
    SYL, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto
    TEM, (TEMin) työ- ja elinkeinoministeriö
    VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

    Kirjoita kaikki kolmikirjaimiset yk-järjestöjen lyhenteet isoin kirjaimin.

    ILO (ILOn), YK:n työjärjestö
    WHO, Maailman terveysjärjestö
    FAO (FAOn),  YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

    Jos kyseessä on yrityksen nimi, joka on alun perin lyhenne, noudata yrityksen omaa käytäntöä

    DNA
    EADS
    IBM
    NCC
    OKO
    SAS
    UPM
    VR

    Taivuta isokirjainlyhenteitä kaksoispisteen kanssa. Jos lyhennenimi kuitenkin luetaan sanana, taivuta lyhennettä ilman kaksoispistettä. Jos molemmat lukutavat ovat mahdollisia, taivuta lyhennettä kaksoispisteen kanssa.

    Taivutuspääte määräytyy sen mukaan, miten lyhenne luetaan, ei sen sanan mukaan, josta lyhenne tulee.

    AKT:tä (ei AKT:a)
    SPR:ään (ei SPR:iin)
    UPM:n
    OKOn
    SAS:n, SAS:ää (luetaan Sassin tai äs-aa-ässän, sassia tai äs aa ässää)

    Edellinen
    Lyhennesanat
    Lyhennesanoja käytetään lähinnä erisnimien lyhentämiseen. Niissä on iso...
    Seuraava
    Pienillä kirjaimilla kirjoitettavat lyhenteet
    Käytä vakiintuneimmissa lyhenteissä pieniä kirjaimia, kun kyse ei...