Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Isokirjainlyhenteet

  Isokirjainlyhenteitä käytetään lähinnä erisnimistä ja joistain viranomaisista.

  Kirjoita kirjainlyhenteet isoilla kirjaimilla, jos lyhenne lausutaan kirjaimittain.

  EK, Elinkeinoelämän keskusliitto
  EKP, Euroopan keskuspankki
  EN, Euroopan neuvosto
  EU
  IAEA, Kansainvälinen ydinenergiajärjestö
  IMF, Kansainvälinen valuuttarahasto
  JSN, Julkisen sanan neuvosto
  MTV3
  KHO, korkein hallinto-oikeus
  KRP, keskusrikospoliisi
  LVM, liikenne- ja viestintäministeriö
  MLL, Mannerheimin Lastensuojeluliitto
  OECD, teollisuusmaiden järjestö
  OKM, opetus- ja kulttuuriministeriö
  PTL, Palkansaajien tutkimuslaitos
  PTT, Pellervon taloustutkimus
  SAK, palkansaajakeskusjärjestö
  SPR, Suomen Punainen Risti
  STTK, toimihenkilökeskusjärjestö
  THL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  UM, ulkoministeriö
  VTT Teknologian tutkimuskeskus
  WHO, Maailman terveysjärjestö
  YK

  Jos lyhenteen voi lausua kirjaimittain tai sanana, suosi isokirjainlyhennettä.

  RAY, Raha-automaattiyhdistys
  RUK, Reserviupseerikoulu

  Jos lyhenne esiintyy uutisteksteissä harvoin, kirjoita koko lyhenne isoin kirjaimin, vaikka se lausuttaisiin sanana.

  ESCAP, Euroopan lasten- ja nuorisopsykiatrien kattojärjestö
  TISPOL, Euroopan liikennepoliisijärjestö

  Käytä isoja kirjaimia myös silloin, kun lyhenne lausutaan sanana, mutta siinä on lausuttaessa vain yksi tavu.

  JYP, Jyväskylän palloseura
  MEK, Matkailun edistämiskeskus,
  PAM, Palvelualojen ammattiliitto
  SKAL, kuljetusalan etujärjestö
  STUK, Säteilyturvakeskus
  SYL, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto
  TEM, (TEMin) työ- ja elinkeinoministeriö
  VATT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

  Kirjoita kaikki kolmikirjaimiset YK-järjestöjen lyhenteet isoin kirjaimin.

  ILO, YK:n työjärjestö
  WHO, Maailman terveysjärjestö
  FAO,  YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö

  Jos kyseessä on yrityksen nimi, joka on alun perin lyhenne, noudata yrityksen omaa käytäntöä

  DNA
  EADS
  IBM
  NCC
  OKO
  SAS
  UPM
  VR

  Taivuta isokirjainlyhenteitä kaksoispisteen kanssa. Jos lyhennenimi kuitenkin luetaan sanana, taivuta lyhennettä ilman kaksoispistettä. Jos molemmat lukutavat ovat mahdollisia, taivuta lyhennettä kaksoispisteen kanssa.

  Taivutuspääte määräytyy sen mukaan, miten lyhenne luetaan, ei sen sanan mukaan, josta lyhenne tulee.

  AKT:tä (ei AKT:a)
  SPR:ään (ei SPR:iin)
  UPM:n
  OKOn
  SAS:n, SAS:ää (luetaan Sassin tai äs-aa-ässän, sassia tai äs aa ässää)

  Edellinen
  Lyhennesanat
  Lyhennesanoja käytetään lähinnä erisnimien lyhentämiseen. Niissä on iso...
  Seuraava
  Pienillä kirjaimilla kirjoitettavat lyhenteet
  Käytä vakiintuneimmissa lyhenteissä pieniä kirjaimia, kun kyse ei...