Jollei tärkeitä tietoja voi saada avoimesti, voit toimituksen johdon luvalla turvautua niin sanottuihin poikkeuksellisiin tiedonhankintakeinoihin ja esiintyä esimerkiksi tavallisena kuluttajana kertomatta olevasi toimittaja.

PYYDÄ POIKKEUKSELLISTEN TIEDONHANKINTAKEINOJEN KÄYTTÖÖN AINA TOIMITUKSEN JOHDON LUPA.

KERRO TIEDONHANKINNASTA ENNEN JUTUN JULKAISUA ASIANOSAISILLE AINA KUN MAHDOLLISTA JA ANNA HEILLE MAHDOLLISUUS KOMMENTOIDA ASIAA.

KERRO JUTUSSA, MITEN TIEDOT HANKITTIIN, JA PERUSTELE SE TARVITTAESSA LUKIJOILLE. MUISTA MAINITA, JOS ASIANOSAISET EIVÄT OLE HALUNNEET KOMMENTOIDA ASIAA.