DOKUMENTOI LÄHTEET JUTUSSA AVOIMESTI JA TARKASTI, JOS NIILLÄ ON MERKITYSTÄ TIEDON LUOTETTAVUUTTA ARVIOITAESSA.

KERRO LÄHDE, JOS TIETO ON PERÄISIN VAIN YHDESTÄ LÄHTEESTÄ, ELLEI OLE HYVIN PERUSTELTUA SYYTÄ MENETELLÄ TOISIN.

KERRO, JOS TIETO ON EPÄVARMA TAI KIISTANALAINEN TAI ERI LÄHTEISTÄ SAATU TIETO ON RISTIRIITAISTA.

PYRI MAINITSEMAAN LÄHTEET JUTUN ALKUPUOLELLA, JOTTA JUTUN LYHENTÄMINEN EI HÄVITÄ NIITÄ. KIISTANALAISISSA JUTUISSA MAINITSE LÄHDE HETI.

Lähdettä ei tarvitse mainita erikseen lyhyissä rutiinijutuissa, jos se käy asiayhteydestä yksiselitteisesti ilmi. poliisi pidätti, liitto palkitsi, ministeriö nimitti.

KERRO, MISSÄ YHTEYDESSÄ TIETO ON ANNETTU.

tiedotteessa, STT:lle, sanottu tiedotusvälineille/toimittajille, x-juhlassa pitämässään puheessa, tiedotustilaisuudessa, eri asiaa koskeneessa tiedotustilaisuudessa

Jos puhereferaatissa ei mainita, missä tilaisuudessa puhe on pidetty, kutsu sitä kannanotoksi tai lausunnoksi ja päivää juttu Helsinkiin.

ERITTELE LÄHTEISTÄ SAATU TIETO NIIN, ETTEIVÄT TIEDOT MENE VÄÄRÄN LÄHTEEN TILIIN. EROTA MYÖS OMAT PÄÄTELMÄT LÄHTEEN ANTAMISTA TIEDOISTA.

Ilmoita myös suorien sitaattien lähde kunkin sitaatin yhteydessä, jollei se käy muuten yksiselitteisesti ilmi.

MAINITSE AINA KÄYTTÄMÄSI MEDIALÄHTEET, MYÖS SILLOIN KUN KIRJOITAT OMAN JUTUN TOISEN MEDIAN KERTOMASTA AIHEESTA.

Katso tarkemmin:
Medialähteiden mainitseminen siteerauksissa
Ns. krediitit muille viestimille

KÄYTÄ PIDÄTTYVÄSTI NIMEÄMÄTTÖMIÄ LÄHTEITÄ. IDENTIFIOI NIMETTÖMÄT LAUSUMAT LÄHDESUOJAA VAARANTAMATTA MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN SITEN, ETTÄ LUKIJA VOI ARVIOIDA LÄHTEEN LUOTETTAVUUTTA JA PÄTEVYYTTÄ.

…kerrotaan ministeriöstä, virastosta; puoluelähteiden, hallituslähteiden, viranomaislähteiden, lehtitietojen mukaan.

Poikkeustapauksissa voit toimituksen johdon luvalla käyttää mainintaa STT:n tietojen mukaan. Katso tarkemmin: Lähteiden merkitseminen