Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Vastine- ja oikaisuoikeus

  Sananvapauslain mukaan henkilöllä, yhteisöllä, säätiöllä tai viranomaisella on oikeus saada itseään tai toimintaansa koskeva virhe oikaistua, jollei se ole ”ilmeisen tarpeetonta” virheen vähäisyyden vuoksi.

  Vastineeseen puolestaan on oikeus vain henkilöllä, jolla on perusteltu syy katsoa julkaistun viestin loukkaavan itseään. Hänen oma tunteensa loukatuksi tulemisesta ei siis riitä. Organisaatioilla ei ole vastineoikeutta.

  Oikaisua tai vastinetta pitää pyytää kirjallisesti tai sähköisesti kahden viikon kuluessa julkaisemisesta. Päätoimittajan pitää vastata siihen viikon sisällä pyynnöstä. Jos oikaisuun tai vastineeseen ei suostuta, vaatijalla on 30 päivää aikaa viedä asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Jos oikeus katsoo vaatimuksen oikeutetuksi, se edellyttää päätoimittajalta oikaisun tai vastineen julkaisemista tarvittaessa uhkasakon avulla.

  STT korjaa tai oikaisee virheensä riippumatta siitä, onko niistä esitetty oikaisuvaatimusta. Lue lisää Tyylikirjan luvusta Virheiden korjaaminen, oikaisut ja vastineet.

  Välitä kaikki vastinepyynnöt päätoimittajalle samoin kuin kaikki oikaisupyynnöt, joiden et katso oikeuttavan korjaukseen tai oikaisuun.

  Edellinen
  Kunnianloukkaus
  Kunnianloukkaus on määritelty rikoslain 24 luvun 9 pykälässä....
  Seuraava
  Missä saa työskennellä?
  Toimittajat ja kuvaajat voivat vapaasti työskennellä julkisilla paikoilla...