Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Vaihtoehdot-juttu

  KIRJOITA UUTISTEEMAAN ERI VAIHTOEHDOISTA TAI NÄKÖKULMISTA ERILLISIIN OSIOIHIN JAOTELTU JUTTU.

  Syyrian kriisin viisi vaihtoehtoa
  Nokian kolme tulevaisuuden suuntaa

  ALKUUN VOIT KIRJOITTAA LYHYEN INGRESSITYYPPISEN ESITTELYN, ENINTÄÄN 400 MERKKIÄ.

  Jaottele tämän jälkeen juttu numeroin eri vaihtoehtoihin.

  1. Nokia taistelee itsensä takaisin huipulle
  2. Nokia vajoaa marginaaliyhtiöksi
  3. Nokia vakiintuu keskikastiin

  Kirjoita osioissa iskevästi ja tiiviisti. Voit perustaa jutun asiantuntijahaastatteluun tai -haastatteluihin, mutta älä käytä suoria sitaatteja.

  JUTTU ON KOKONAISMITALTAAN ENINTÄÄN 3000 MERKKIÄ. ESITELTÄVIEN VAIHTOEHTOJEN ON OLTAVA MITALTAAN JA TYYLILTÄÄN IDENTTISIÄ.

  Kerro juttua varten haastatellut asiantuntijat tai siinä käytetyt tietolähteet ”Julkaistavaa lisätietoa” -kentässä.

  KIRJOITA KAIKKI OSIOT YHTEEN JUTTUPOHJAAN JA VALITSE NEON SAATEKAAVIOSTA JUTTUTYYPIKSI VAIHTOEHDOT-JUTTU.

  Edellinen
  Vastapari
  ESITTELE KAKSI ERILAISTA NÄKEMYSTÄ, HENKILÖÄ TAI TAPAUSTA KAHDELLA...
  Seuraava
  Grafiikkajuttu
  SUURI TEKSTIÄ JA KUVAA YHDISTÄVÄ GRAFIIKKA TAI TAULUKKOGRAFIIKKA...