Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Nimen käyttö rikosasian käsittelyn eri vaiheissa

  Nimen julkaisemisessa ollaan sitä varovaisempia, mitä aikaisemmassa vaiheessa asian tutkinta tai oikeuskäsittely on. Ennen tuomion julkistamista nimen julkaisemista puoltaa esimerkiksi teon vaikutus vallankäyttäjän toiminnan arviointiin tai yleinen turvallisuus.

  Edellinen
  Henkilön asema ja tehtävät
  Yhteiskunnallisen vaikuttajan nimeä käytetään sitä herkemmin, mitä suurempaa...
  Seuraava
  Nimen käyttö ennen tuomiota
  Älä käytä rikoksesta epäillyn tai syytetyn nimeä, jollei...