Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Korjauksen kertominen asiakkaille (Huom-kentässä)

  Tieto korjauksen sisällöstä merkitään Huom-kenttään, jotta asiakkaat huomaavat korjauksen.

  Kirjaa, mitä versiossa on korjattu ja missä kohtaa. Mainitse oikean tiedon lisäksi myös virheellinen tieto, jos se on tarpeen korjattavan kohdan yksilöimiseksi.

  3. kpl., valmistumisajankohta, po. marraskuussa, ei maaliskuussa

  Jos virhe perustuu lähteen antamiin vääriin tietoihin, kerro tämä Huom-kentässä.

  Poliisi korjaa onnettomuusajankohtaa, po. klo 14, ei 15, 4. kpl.

  Edellinen
  Virheiden selvittäminen ja oikaisupyyntöön vastaaminen
  Virheiden korjaaminen on sitä helpompaa, mitä nopeammin ne...
  Seuraava
  Korjauksen tekeminen
  Korjauksen tekee yleensä se, joka virheen on tehnyt....