Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Korjauksen kertominen asiakkaille (Huom-kentässä)

  Tieto korjauksen sisällöstä merkitään Huom-kenttään, jotta asiakkaat huomaavat korjauksen.

  KIRJAA, MITÄ VERSIOSSA ON KORJATTU JA MISSÄ KOHTAA.

  Mainitse oikean tiedon lisäksi myös virheellinen tieto, jos se on tarpeen korjattavan kohdan yksilöimiseksi.

  3. kpl., valmistumisajankohta, po. marraskuussa, ei maaliskuussa

  JOS VIRHE PERUSTUU LÄHTEEN ANTAMIIN VÄÄRIIN TIETOIHIN, KERRO TÄMÄ HUOM-KENTÄSSÄ.

  Poliisi korjaa onnettomuusajankohtaa, po. klo 14, ei 15, 4. kpl.

  Edellinen
  Korjauksen kertominen yleisölle (Julkaistavaa lisätietoa –kentässä)
  tieto asiakorjausten sisällöstä merkitään myös julkaistavaa lisätietoa -kenttään. näin virheellistä...
  Seuraava
  Korjauksen tekeminen
  korjauksen tekee yleensä se, joka virheen on tehnyt. myös uutisdeski...