Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Vastineet

  JOS TOIMITUKSEEN SAAPUU KIRJALLISESTI TAI SÄHKÖPOSTITSE VASTINEVAATIMUS, VÄLITÄ SE PÄÄTOIMITTAJILLE.

  Vastineoikeus on määritelty sananvapauslaissa, ja siitä päättää aina vastaava päätoimittaja tai hänen sijaisensa.

  Jos vastinetta ei julkaista, vastineen pyytäjälle on määräajassa ilmoitettava päätöksen perustelut. Tämä voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

  Ks. tyylikirjan luku Vastine- ja oikaisuoikeus

  Edellinen
  Virheiden korjaaminen, oikaisut ja vastineet
  stt korjaa kaikki virheensä mahdollisimman nopeasti ja riippumatta siitä, onko...
  Seuraava
  Oikaiseva jatkojuttu
  hankalasti oikaistavissa tai suurta huomiota saaneissa uutisissa on perusteltua julkaista...