Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Vastineet

  JOS TOIMITUKSEEN SAAPUU KIRJALLISESTI TAI SÄHKÖPOSTITSE VASTINEVAATIMUS, VÄLITÄ SE PÄÄTOIMITTAJILLE.

  Vastineoikeus on määritelty sananvapauslaissa, ja siitä päättää aina vastaava päätoimittaja tai hänen sijaisensa.

  Jos vastinetta ei julkaista, vastineen pyytäjälle on määräajassa ilmoitettava päätöksen perustelut. Tämä voi viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

  Ks. tyylikirjan luku Vastine- ja oikaisuoikeus

  Edellinen
  Oikaisut grafiikkaan ja Lehtikuvan kuvateksteihin
  STT:n grafiikassa tai LKS-uutiskuvapalvelun kuvateksteissä havaituista asiavirheistä lähetetään...
  Seuraava
  Jutun kieli ja sisältö
  Journalismi pyrkii tekemään merkittävästä kiinnostavaa niin, että asiat...