Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Käsittelijän oikeudet ja velvollisuudet

  Käsittelijä edustaa aina ennen muuta lukijaa tai kuulijaa samalla, kun hän varmistaa, että jutut täyttävät STT:n omat laatukriteerit.

  Käsittelijällä on oikeus ja velvollisuus tehdä juttuun tarpeelliseksi katsomansa muutokset tai palauttaa juttu kirjoittajalle silloin, kun pitää sitä tarpeellisena. Palauttaminen on ensisijainen työtapa, kun kyse on isoista muutoksista. Kielellisiä muutoksia, väliotsikointia ja tiivistämistä käsittelijä voi tehdä myös itsenäisesti.

  Otsikossa ja jutun kärjessä muutoksilla voi olla erityisen iso vaikutus, koska niitä on yleensä jo valmiiksi tiivistetty enemmän kuin leipätekstiä.

  PYRI OTTAMAAN YHTEYTTÄ KIRJOITTAJAAN, KUN TEET JUTTUUN ISOJA MUUTOKSIA.

  Jos käsittelijä ja kirjoittaja eivät pääse yhteisymmärrykseen muutoksista, ratkaisun tekee vuorossa oleva uutispäällikkö. Sama pätee tilanteisiin, joissa kirjoittajaa ei tavoiteta.

  Näissä tilanteissa harkitaan erikseen, kenen tai keiden nimissä juttu julkaistaan. Jos käsittelijä tai uutispäällikkö tekevät juttuun huomattavia muutoksia, voi olla paikallaan lisätä muutosten tekijä yhdeksi kirjoittajaksi. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun alkuperäistä kirjoittajaa ei tavoiteta tai hän on ratkaisusta eri mieltä.

  JOS KÄSITTELIJÄNÄ MUUTAT JUTTUA HUOMATTAVASTI, HARKITSE, OLISIKO TARPEEN LISÄTÄ ITSESI YHDEKSI KIRJOITTAJISTA.

  LISÄÄ NIMI AINA, JOLLET TAVOITA ALKUPERÄISTÄ KIRJOITTAJAA KESKUSTELLAKSESI TÄLLAISISTA MUUTOKSISTA TAI HÄN ON RATKAISUISTASI ERI MIELTÄ.

  Käsittelijällä on oikeus ja velvollisuus tarvittaessa ehdottaa, että juttu jätetään julkaisematta tai julkaisua lykätään. Päätöksen asiasta tekee yleensä uutispäällikkö. Käsittelijä tai uutispäällikkö kertoo ratkaisusta kirjoittajalle.

  MUISTA, ETTÄ JUTUN KÄSITELLESSÄSI TEET MYÖS PÄÄTÖKSEN SEN JULKAISEMISESTA, JOLLET VIE JULKAISEMISTA UUTISPÄÄLLIKÖN TAI PÄÄTOIMITTAJIEN PÄÄTETTÄVÄKSI.

  PYYDÄ HEILTÄ KANTAA AINA, JOS EPÄILET ESIMERKIKSI RIKOSEPÄILYJEN TAI NIMIEN JULKAISEMISTA, ARKALUONTEISTEN TIETOJEN PALJASTUMISTA, TIETOJEN TASAPUOLISUUTTA TAI MUITA OIKEUDELLISESTI JA EETTISESTI HANKALIA KYSYMYKSIÄ.

  Muuten sananvapauslain mukainen vastuu asiasta jää toimittajalle ja käsittelijälle.

  Jos käsittelijä tekee juttuun asiasisältöön vaikuttavia muutoksia, hänestä tulee kyseisen kohdan kirjoittaja. Tällöin käsittelijä vastaa sisällöstä oikeudellisesti samalla tavalla kuin kirjoittaja, eikä hän vapaudu vastuusta vain sillä perusteella, että uutispäällikkö tai päätoimittaja on hyväksynyt jutun julkaisun.

  Katso Journalistin oikeudellinen vastuu

  Katso Nimiohje

  Julkaisupäätökseen johtavia vaiheita käsitellään seuraavassa alaluvussa. Tutustu myös siihen.

  Edellinen
  Käsittelevä editointi
  Käsittelijä arvioi, onko kirjoittaja valinnut juttuun oikeat asiat....
  Seuraava
  Käsittelyä ennakoiva ristiin lukeminen
  Toisen kirjoittajan on hyvä lukea työläät tai muuten...