Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Läheisyys

  Maantieteellinen läheisyys nostaa perinteisesti tapahtuman uutisarvoa. Ruotsissa tapahtuva viisi ihmishenkeä vaativa bussiturma on uutinen myös Suomessa, kun taas Bangladeshissa tapahtuva vastaava turma tavallisesti ei ole. Toisaalta kaukainenkin tapahtuma on uutinen, jos mukana on suomalaisia – vaikka Bangladeshissa. Myös suomalaisten
  mahdollinen mukanaolo lisää aiheen läheisyyttä. Jos turkkilaisessa turistikeskuksessa räjähtää pommi, attentaatti uutisoidaan. Jos pommi räjähtää Turkin rajaseudulla, uutisarvo punnitaan vaikutusten laajuudella.

  Lisääntynyt matkustaminen ja ulkomailla asuminen sekä parantunut tiedonkulku ovat lyhentäneet etäisyyksiä ja muuttaneet suomalaisten suhtautumista ulkomaiden tapahtumiin. Etenkin Viron tai Ruotsin tapahtumat voivat parhaimmillaan nousta yhtä tärkeiksi kuin kotimaiset, ja toisaalta kaukaisetkin uutistapahtumat voivat herättää yhtä paljon
  huomiota kuin lähialueiden tai Euroopan tapahtumat aiemmin. Läheisyys voi syntyä myös muista tekijöistä kuin lyhyestä matkasta. Turistikohteet ovat tuttuja monille, suomalaisugrilaiset kansat ovat läheisiä kielisukulaisuutensa vuoksi ja Suomessa rakennetun laivan tai sukellusveneen liikkeet kiinnostavat Suomessa vähän enemmän kuin
  vastaava uutinen muuten.

  AJATTELE UUTISVALINNOISSASI JA UUTISTEN PAINOTUKSISSA SUOMALAISTA YLEISÖÄ. KIINNITÄ HUOMIOTA MYÖS ALUEISIIN, JOILTA ON MUUTTANUT SUOMEEN PALJON IHMISIÄ.

  Esimerkiksi Suomessa asuvien somalialaisten, venäläisten, inkeriläisten tai vietnamilaisten on tärkeä saada myös suomalaisista tiedotusvälineistä tietoa synnyinseutunsa asioista.

  Edellinen
  Ajankohtaisuus
  Asioiden uutisarvo on suurimmillaan silloin, kun ne tulevat...
  Seuraava
  Uutiskynnys
  Uutiskriteerien lisäksi uutisvalintaan vaikuttavat muun muassa uutistilanne ja...