Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Vastuu julkaistusta jutusta

  Sananvapauslain mukaan päätoimittajan (vastaava toimittaja) tehtävänä on johtaa ja valvoa toimitustyötä, päättää sisällöstä sekä huolehtia esimerkiksi oikaisu- ja vastineoikeuden toteutumisesta. Johtaminen ja valvonta tarkoittaa toimituksen ohjeistamista ja kouluttamista sekä vastuiden selkeää delegointia niin, että muun muassa päälliköt huolehtivat valvonnasta, koska päätoimittaja itse ei voi kaikkea valvoa.

  Päätoimittaja voidaan tuomita sakkoihin päätoimittajarikkomuksesta, jos hän laiminlyö johtamis- ja valvomisvelvollisuutensa niin, että se on ”omiaan myötävaikuttamaan” lainvastaisen sisällön julkaisemiseen. Laiminlyönnin tulee tällöin olla olennainen ja tahallinen tai johtua huolimattomuudesta.

  Sen sijaan päätoimittaja ei vastaa mahdollisesta kunnianloukkauksesta tai muusta sisältöön liittyvästä rikoksesta, jollei hän ole osallistunut jutun tekoon tai sitä koskeviin ratkaisuihin. Lain mukaan vastuun kantavat kirjoittajan tai esimerkiksi kuvaajan lisäksi muut työhön osallistuneet.

  Tyypillisesti kyse voi silloin olla eri esimiehistä tai toimitussihteereistä.

  TUTUSTU AIEMMISSA ALALUVUISSA ESITETTYIHIN LAINKOHTIIN, JOURNALISTIN OHJEISIIN JA STT:N TYYLIKIRJAN OHJEISTUKSEEN MUUN MUASSA NIMENKÄYTÖSTÄ UUTISISSA.

  KYSY AINA ENNEN JULKAISUA TOIMITUKSEN JOHDON KANTA JUTTUIHIN, JOIDEN SISÄLTÖÄ PIDÄT YHTÄÄN ONGELMALLISENA LAIN TAI EETTISTEN OHJEIDEN KANNALTA.

  Uutispäällikön ollessa paikalla neuvottele ensin hänen kanssaan. Hän ohjaa sinut tarpeen mukaan eteenpäin.

  Edellinen
  Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
  Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen on määritelty rikoslain 24...
  Seuraava
  Kunnianloukkaus
  Kunnianloukkaus on määritelty rikoslain 24 luvun 9 pykälässä....