Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Laillisuusvalvonta

  Käytä moitteiden saaneiden virkamiesten nimiä kirjoittaessasi esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen, valtioneuvoston oikeuskanslerin, valtakunnansyyttäjän tai terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen päätöksistä, jos nimillä on uutisarvoa.

  Nimi julkaistaan sitä herkemmin, mitä merkittävämmässä asemassa moitteiden saaja on. Myös aiempi esiintyminen julkisuudessa voi lisätä nimen merkitystä lukijan kannalta.

  Moitteet saaneen virkamiehen nimellä on esimerkiksi enemmän uutisarvoa silloin, kun hän on toistuvasti syyllistynyt virheisiin. Vastaavasti nimellä on vähemmän merkitystä, jos kyse on yksittäisestä tapauksesta, joka uutisoidaan laillisuusvalvojan ottaman kannan eikä tietyn virkamiehen moitittavan toiminnan takia. Vähäiset inhimilliset virheet eivät välttämättä ylitä uutiskynnystä lainkaan.

  Jyväskylän kihlakunnansyyttäjä Olli Santanen on saanut moitteet julkisuudessa esittämistään sanankäänteistä. Apulaisvaltakunnansyyttäjän mielestä Santanen ei toiminut hyvän syyttäjätavan mukaan, kun hän arvosteli kovin sanankääntein viranomaisten toimintaa Bodom-jutussa.

  Jos laillisuusvalvoja nostaa syytteen, käytä syytetyn nimeä samojen sääntöjen mukaan kuin muulloinkin.

  Edellinen
  Nimen käyttö muissa kuin rikosuutisissa
  Rikosuutisten ohella nimien julkaisua joudutaan pohtimaan etenkin laillisuuvalvontatapaukissa....
  Seuraava
  Yritysten nimet
  Liiketoiminta on luonteeltaan julkista toimintaa. Yrityksen nimi julkaistaan...