Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Haastattelut, taustakeskustelut ja haastattelumateriaalin säilyttäminen

  ESITTÄYDY HAASTATTELU- JA MUISSA TIEDONHANKINTATILANTEISSA JA KERRO TEKEVÄSI JUTTUA STT:LLE. KERRO MYÖS, MITÄ AIHETTA JUTTU KOSKEE.

  Näin voit käyttää tietoja ja lausuntoja jutussa vapaasti ja mainita lähteen.

  Lähde ei voi kieltää lausuntojensa käyttöä jälkikäteen, jollei tilanne ole olennaisesti muuttunut haastattelun jälkeen. Jos haastateltava haluaa rajata osan tiedoista vain taustakäyttöön, siitä tulee siis sopia etukäteen ja vain tilanteissa, joissa hänellä ei ole velvollisuutta kertoa niitä julkisesti.

  Katso luku Journalistin ohjeet

  Taustakeskustelussa saamiasi tietoja voit käyttää esimerkiksi tietojen varmistamiseen tai lisätiedon hankinnan pohjana. Erityisen luotettavalta lähteeltä saatuja taustatietoja voit julkaista myös jutussa, mutta harkitse tätä aina huolellisesti, jollet voi tarkistaa tietoja muualta.

  SOVI AINA SELVÄSTI, JOS KESKUSTELU TAI SEN OSA KÄYDÄÄN TAUSTAKESKUSTELUNA.

  VARO NIMEÄMÄSTÄ TAUSTATIETOJA ANTANUTTA LÄHDETTÄSI SEN ENEMPÄÄ JUTUSSA KUIN ULKOPUOLISILLEKAAN, ESIMERKIKSI MUILLE HAASTATELLUILLE.

  Taustatietoa on kaikki, mitä et jutussa julkaise. STT ei myöskään luovuta kolmansille osapuolilla toimituksen omaan käyttöön saatua aineistoa ilman toimituksen johdon lupaa.

  Katso luku STT:n omat eettiset ohjeet

  SELVITÄ PELISÄÄNNÖT HAASTATELULLE ERITYISEN HUOLELLISESTI, JOS TILANNE ON HÄNELLE VAIKEA TAI UUSI. VARMISTA SILLOIN, ETTÄ HÄN TIETÄÄ KESKUSTELLEENSA JUTTUA TEKEVÄN TOIMITTAJAN KANSSA.

  TUTUSTU HAASTATELTAVAN OIKEUKSIA JA POIKKEUKSELLISIA HAASTATTELUTILANTEITA KOSKEVIIN OHJEISIIN LUVUSSA TOIMITTAJAN ETIIKKAA JA JURIDIIKKAA.

  NOUDATA STT:N OHJEITA HAASTATTELUJEN LÄHDEMERKINNÖISTÄ JA SUORIEN SITAATTIEN KIRJAAMISESTA.

  Aika-ajoin haastattelujen sisällöstä tai sovituista pelisäännöistä syntyy keskustelua jälkikäteen. STT puolustaa näitä ohjeita noudattaneen toimittajansa näkemystä. Turhilta erimielisyyksiltä vältytään helpoimmin, kun haastattelut tallennetaan.

  PYRI TALLENTAMAAN HAASTATTELUT AINA, KUN SE ON MAHDOLLISTA. JOS ASIA VOI OSOITTAUTUA KIISTANALAISEKSI, SÄILYTÄ ÄÄNITTEET JA MUISTIINPANOT.

  KERRO TALLENTAMISESTA ENNEN HAASTATTELUA, JOS ÄÄNITE ON TARKOITUS JULKAISTA ESIMERKIKSI RADIOSSA TAI VERKOSSA.

  Muuten äänitteen julkaisemiseen on erikseen pyydettävä haastatellun lupa. Omaan käyttöösi voit tallentaa haastatteluja myös ilmoittamatta siitä haastatellulle.

  Katso luku Haastateltavan oikeudet

  Edellinen
  Tarkkuus
  STT pyrkii kaikessa uutisoinnissaan ehdottomaan luotettavuuteen. Siksi tiedot...
  Seuraava
  Nimeämättömät lähteet
  ILMOITA AINA TOIMITUKSEN JOHDOLLE, JOS JULKAISTAVAKSI AIOTTU JUTTU...