Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Päätöksenteon vaiheet

  1. Päätetään selvittää aihetta

  Mistä on kyse, mihin asia liittyy, onko siitä kirjoitettu aiemmin, missä siitä on kirjoitettu, miten uusia, kiinnostavia ja luotettavia tiedot ovat?

  2. Päätetään aloittaa jutunteko

  Mistä näkökulmasta juttu tehdään? Mitä asioita siinä käsitellään tai ei käsitellä? Missä riskejä työhön ehkä sisältyy eli missä asioissa tulee olla erityisen huolellinen? Mitä lähteitä käytetään? Miten juttu kuvitetaan?

  3. Päätetään käyttää/olla käyttämättä tiettyjä tietoja tai kuvia

  Jutunteossa esiin tulevia tietoja arvioidaan toimituksen johdon kanssa. Miten luotettavia ja tarpeellisia ne ovat, liittyykö niiden julkaisemiseen eettisiä tai juridisia ongelmia?

  4. Valmiin jutun ja kuvituksen julkaisupäätös

  Jokaisen tekstin ja kuvan julkaisemisesta päätetään vasta tässä vaiheessa. Useimmiten julkaisusta päättää käsittelijä tai kuvatoimittaja, hankalissa tapauksissa uutispäällikkö tai päätoimittajat.

  Kaikissa näissä vaiheissa voidaan joko jatkaa työtä tai luopua siitä. Mitä arkaluontoisemmasta tai kiistanalaisemmasta aiheesta on kyse, sitä useammin sitä arvioidaan työprosessin aikana.

  Normaaliin journalistiseen harkintaan kuuluu, että valmiskin teksti voidaan jättää julkaisematta.

  HUOLEHDI SIITÄ, ETTÄ TOIMITUKSEN JOHTO ARVIOI ARKALUONTOISESTA AIHEESTA TEHDYN JUTUN VIELÄ SEN VALMISTUTTUA, VAIKKA JUTUSTA OLISI KESKUSTELTU UUTISPÄÄLLIKÖN TAI PÄÄTOIMITTAJIEN KANSSA JO AIEMMISSA TYÖVAIHEISSA.

  Edellinen
  Käsittelyn työnjako
  Uutispalvelun kaikki jutut käsitellään 24h-toimituksen pikadeskissä. Yöllä ja...
  Seuraava
  Tekstiviesti- ja nettiuutiset
  STT tuottaa valmiiksi toimitettuja uutisia myös suoraan matkapuhelimiin...