Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Kysymys-vastaus

  KÄYTÄ JUTTUTYYPPIÄ TAUSTOITTAMAAN, AVAAMAAN JA SELVENTÄMÄÄN MONIMUTKAISTA, AJANKOHTAISTA AIHETTA.

  Esimerkiksi ravintosuositukset, eurokriisi, lastensuojelun tila.

  VASTAAJIA VOI OLLA YKSI TAI USEAMPIA ASIANTUNTIJOITA. KIRJOITA KYSYMYKSET LIHAVOITUNA JA VASTAUKSET TAVALLISENA TEKSTINÄ.

  Jos vastauksia on useampia, erottele vastaajat sukunimellä ja kaksoispisteellä. Älä käytä sitaattiviivaa, ellei kyseessä todella ole sanatarkka siteeraus. Tämä mahdollistaa vastausten tiivistämisen.

  VOIT MYÖS KIRJOITTAA VASTAUKSET ITSE ERI LÄHTEISTÄ KERÄÄMÄSI TIEDON TAI ASIANTUNTEMUKSESI PERUSTEELLA. ILMOITA TÄLLÖIN LÄHTEET JULKAISTAVAA LISÄTIETOA – KENTÄSSÄ JUTUN LOPUSSA.

  Käytä juttumuotoa joko itsenäisenä pääjuttuna tai isomman paketin osana. Kysymys-vastaus-jutun sävy on neutraali, ja se poikkeaa Miten niin? – jutusta. Miten niin? -juttutyypin tarkoituksena on saada vastaajalta selitys, kysymys-vastaus-jutun tarkoitus on avata ja tehdä ymmärrettäväksi hankalaa aihetta.

  KIRJOITA JUTUN ALKUUN LYHYT, ENINTÄÄN 400 MERKIN ESITTELYTEKSTI AIHEESTA. TÄMÄN JÄLKEEN ERITTELE KYSYMYKSET JUTUSSA LIHAVOITUNA TEKSTINÄ. PIDÄ KYSYMYKSET NAPAKOINA. SUOSI KYSYMYKSIÄ, JOILLA ON SUORA YHTEYS LUKIJAN ELÄMÄÄN.

  ENIMMÄISMITTA ON 3000 MERKKIÄ. VALITSE NEON SAATEKAAVIOSTA KYSYMYS-VASTAUS.

  Edellinen
  Miten niin?
  KUN HALUAT KIPERÄÄN, SELVÄSTI RAJATTUUN KYSYMYKSEEN VASTAUKSEN YHDELTÄ...
  Seuraava
  Toimittajan kommentti
  KOMMENTOI ITSE TAPAHTUMAA TAI ILMIÖTÄ ENINTÄÄN 1 500...