Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Tiedon lähteistä

  STT seuraa ympäri vuorokauden toimitukseen tulevaa sähköpostia, somessa annettuja uutisvihjeitä ja palautetta, STT:n tiedotepalvelun kautta kulkevia tiedotteita, sisäministeriön 112- hälytyspalvelua, ulkomaisia uutistoimistoja sekä keskeisten medioiden uutislähetyksiä, verkkopalveluja ja teksti-tv-uutisia.

  Toimituksen tavoittaa aina sähköpostiosoitteesta toimitus(at)stt.fi sekä numeroista (09) 695 813 21 (päivystävä kotimaan toimittaja) ja (09) 695 813 27 (uutispäällikkö).

  112-seurannan lisäksi STT soittaa säännölliset puhelinkierrokset hätäkeskuksiin, pelastusviranomaisille ja poliisille useita kertoja vuorokaudessa.

  STT:n eri toimituksilla on myös omat säännöllisesti seurattavat lähteensä, joilta tarkistetaan jopa päivittäin mahdolliset uudet uutisaiheet joko puhelimitse, painetusta materiaalista, verkkosivujen kautta tai käymällä paikan päällä. Esimerkkejä tällaisista lähteistä ovat oikeusistuimet, oikeuskansleri, oikeusasiamies ja valtakunnansyyttäjänvirasto sekä isojen kaupunkien luottamuselimet.

  Eduskunnan istuntopäivinä STT on pääsääntöisesti paikalla Eduskuntatalossa. Samaten STT:n toimittajat seuraavat tärkeimpiä ja kiinnostavimpia tiedotustilaisuuksia, oikeudenkäyntejä ja muita merkittäviä tapahtumia. Esimerkiksi hallituksen tärkeiden kokousten ja työmarkkinaneuvottelujen aikana toimittajat odottavat kokoustilojen ulkopuolella tilaisuuden päättymistä haastatellakseen osanottajia.

  Silloin kun tapahtumiin ei mennä paikalle, tietoa hankitaan tarpeen mukaan puhelimitse.

  Vakiintuneiden lähteiden seurannan lisäksi STT:n toimittajat etsivät uutisaiheita ja päivittävät tietojaan monin eri tavoin. Eri tahoja tavataan säännöllisen uutistyön lisäksi taustatilaisuuksissa, vierailuilla ja muissa tapaamisissa. Uutisaiheet voivat nousta esiin myös toimittajien oman arkielämän tai tuttavapiirin kautta.

  Julkaistujen ja julkisten lähteiden lisäksi STT:llä on käytössään maksullisia sähköisiä tietolähteitä esimerkiksi kaupparekisteri- tai osoitetietojen selvittämistä varten.

  Eri uutistilanteissa tietoja hankitaan ja täydennetään hyvinkin erilaisilta tahoilta. Merkittäviä ovat myös toimittajan omat havainnot sekä silminnäkijöiltä saadut tiedot.

  HANKI TIETOA SITÄ AKTIIVISEMMIN JA MONIPUOLISEMMIN, MITÄ MERKITTÄVÄMMÄSTÄ, KIINNOSTAVAMMASTA JA MONITULKINTAISEMMASTA UUTISAIHEESTA ON KYSE.

  TAVOITTELE KIISTANALAISISSA ASIOISSA AINA ERI OSAPUOLIA JA TARKISTA TIEDOT USEAMMASTA LÄHTEESTÄ.

  ÄLÄ TYYDY TIEDOTTEESEEN, JOS SE PERUSTUU ESIMERKIKSI MIETINTÖÖN TAI SELVITYKSEEN. HANKI ALKUPERÄINEN AINEISTO TOIMITUKSEEN, VAIKKA SITÄ EI VÄLTTÄMÄTTÄ EHDITTÄISI KÄYTTÄÄ TAI SIITÄ VOITAISIIN HYÖDYNTÄÄ VAIN OSIA.

  MUISTA, ETTÄ VIRANOMAISTEN ASIAKIRJAT OVAT JULKISUUSLAIN MUKAAN JULKISIA, JOLLEI NIIDEN SALAAMISEEN OLE LAIN HYVÄKSYMÄÄ SYYTÄ. VAADI SIIS AINA KUULLA SYY, JOLLET SAA PYYTÄMIÄSI TIETOJA.

  Katso luku Asiakirjojen julkisuus

  ÄLÄ KYSY ASIANOSAISILTA TAI SILMINNÄKIJÖILTÄ PELKKIÄ KOMMENTTEJA VAAN TARKISTA AINA, ONKO HEILLÄ MYÖS LISÄTIETOA ITSE ASIASTA.

  Internetistä löytyy yhä enemmän uutislähteitä esimerkiksi äkillisissä uutistilanteissa sekä erikoisalojen uutisaiheissa, joista tiedonhankinta muuten on haastavaa. Esimerkiksi YouTuben ja keskustelufoorumeiden kaltaisten yhteisöpalveluiden hyödyntäminen edellyttää kuitenkin tavallistakin tarkempaa lähdekritiikkiä.

  SUHTAUDU AINA INTERNETISSÄ LIIKKUVAAN TIETOON VIHJETIETONA, JOLLEI SE OLE PERÄISIN LUOTETTAVALTA SIVUSTOLTA. TARKISTA SE VAKIINTUNEISTA, LUOTETTAVISTA LÄHTEISTÄ.

  Ulkomaiden uutisia hankitaan uutistoimistojen ja ulkomaisen median lisäksi Brysselin kirjeenvaihtajalta ja avustajilta. STT:llä on vakituisia avustajia Tukholmassa, Moskovassa, Roomassa ja Bostonissa.

  ETSI MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN ALKUPERÄISLÄHTEITÄ MYÖS ERITYISEN KIINNOSTAVIIN TAI KOSKETTAVIIN ULKOMAAN UUTISIIN. SELVITÄ, ONKO PAIKAN PÄÄLLÄ SUOMALAISIA TAI ONKO SUOMESSA TILANTEEN ASIANTUNTIJOITA.

  Yhteystiedot esimerkiksi viranomaisille ja yrityksiin sekä tiedotteet löytyvät usein internetistä.

  Edellinen
  Tiedonhankinta
  STT:n uutistyö perustuu toisaalta lähteiden tarjoaman tiedon jatkuvaan...
  Seuraava
  Tarkkuus
  STT pyrkii kaikessa uutisoinnissaan ehdottomaan luotettavuuteen. Siksi tiedot...