Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Haastateltavan oikeudet ja poikkeukselliset haastattelutilanteet

  STT:n toimittajat esittäytyvät haastattelutilanteissa, kertovat tekevänsä juttua STT:lle ja selvittävät, mihin asiayhteyteen se liittyy. Avoimuudesta voidaan tinkiä vain toimituksen johdon luvalla silloin, kun se on ainoa keino saada tärkeitä tietoja. Silloinkin asianosaisille annetaan ennen jutun julkaisua mahdollisuus kommentoida asiaa.

  Suoria sitaatteja käytetään STT:n haastatteluissa vain, kun ne ovat sanatarkkoja lukuun ottamatta kielellistä editointia. Haastateltavilla on halutessaan myös oikeus tarkastaa lausuntonsa etukäteen, elleivät aikataulut estä sitä.

  STT:n toimittajat pyrkivät aina ottamaan huomioon tilanteen ja toimimaan mahdollisimman hienotunteisesti. Heidän tehtävänsä on kuitenkin hankkia ja välittää luotettavia tietoja yleisölle mahdollisimman nopeasti ja laajasti. Siksi he joutuvat lähestymään esimerkiksi silminnäkijöitä myös traagisissa tilanteissa ja pyytämään heiltä lupaa haastatteluun.

  TEE HAASTATELLESSASI SELVÄKSI, ETTÄ OLET KIRJOITTAMASSA JUTTUA. JOS KESKUSTELU TAI SEN OSA KÄYDÄÄN TAUSTAKESKUSTELUNA, VARMISTA, ETTÄ MOLEMMAT YMMÄRTÄVÄT ASIAN SAMOIN.

  Lähde ei voi kieltää lausuntojensa käyttöä jälkikäteen, jollei tilanne ole olennaisesti muuttunut haastattelun jälkeen. STT ei myöskään sitoudu käyttämään tietoja pelkästään taustana, jos haastatellulla on velvollisuus kertoa niistä julkisesti.

  Haastateltava ei myöskään voi valita sitä, kuka STT:n toimittaja häntä haastattelee.

  KERRO TOIMITUKSEN JOHDOLLE, JOS KOET, ETTÄ HAASTATELTAVA PYRKII ASIATTOMASTI VAIKUTTAMAAN HAASTATTELUN TEKEMUSEEN, SISÄLTÖÖN TAI SÄVYYN.

  Katso myös
  Journalistin ohjeet
  Poikkeukselliset tiedonhankintamenetelmät
  Omat haastattelut
  Haastattelut, taustakeskustelut ja haastattelumateriaalin säilyttäminen

  SELVITÄ HAASTATTELUN TARKOITUS SITÄ TARKEMMIN, MITÄ VÄHEMMÄN HAASTATELTAVALLA ON KOKEMUSTA MEDIASTA.

  OLE ERITYISEN HUOLELLINEN, JOS HAASTATTELU LIITTYY JÄRKYTTÄVÄÄN TILANTEESEEN TAI HAASTATELTU ON HYVIN NUORI, HYVIN IÄKÄS TAI HÄNEN VOI OLLA ESIMERKIKSI KIELIVAIKEUKSIEN TAKIA VAIKEA ARVIOIDA KESKUSTELUN TARKOITUSTA. VARMISTA SILLOIN, ETTÄ HÄN TIETÄÄ PUHUVANSA JUTTUA TEKEVÄN TOIMITTAJAN KANSSA.

  Edellinen
  Henkilöt, joilla ei ole julkista roolia
  ÄLÄ JULKAISE TAVALLISTEN KANSALAISTEN KOMMENTTEJA SULJETUISTA KESKUSTELUISTA ILMAN...
  Seuraava
  Lähdesuoja
  Lähdesuoja on lain toimittajalle turvaama oikeus pitää tietolähteet...