Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Lyhenteet

  Kerro aina tekstissä lyhenteen lisäksi myös organisaation koko nimi tai määrittele se muutoin, jollei lyhenne ole aivan vakiintunut ja kaikille tuttu.

  Seuraavissa alaluvuissa on esitelty lyhenteitä sekä organisaation koko nimi tai tavallisesti käytetty määritelmä. Lyhenteitä, joista ne on jätetty pois, voi käyttää ilman koko nimeä tai määritelmää.

  Edellinen
  Vältettäviä sanoja ja ilmauksia
  Designhuume ­– po. muuntohuume, kuvaa asiaa yhtä hyvin, mutta on...
  Seuraava
  Lyhennesanat
  Lyhennesanoja käytetään lähinnä erisnimien lyhentämiseen. Niissä on iso...