STT arvioi aiheiden uutisarvoa niiden merkityksen, yllättävyyden, kiinnostavuuden, ajankohtaisuuden ja läheisyyden perusteella.

PUNNITSE AINA UUTISARVOA LUKIJAN TAI KUULIJAN, ÄLÄ UUTISLÄHTEEN TAI UUTISEN KOHTEEN NÄKÖKULMASTA. MUISTA, ETTÄ LUKIJOITA JA KUULIJOITA ON MONENLAISIA: ERI-IKÄISIÄ,
ERI SUKUPUOLTA, ERI PUOLELLA MAATA, ERI SOSIAALIRYHMISTÄ JA ERI ETNISISTÄ TAUSTOISTA.
UUTINEN EI OLE AINA SE, MITÄ MEDIALLE TARJOTAAN UUTISENA, VAAN SE VOI OLLA MYÖS JOKIN MUU SAMASSA YHTEYDESSÄ ESIIN TULEVA TIETO.