Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Lähteet ja lainaukset

  Lähteiden mainitsemiseen pätevät samat säännöt kuin viivassa. Katso myös luku Hyvä viiva.

  Lisäksi pikaversiota ei kannata kuormittaa nimillä, jotka eivät ole kuulijalle tuttuja. Kun henkilö puhuu organisaationsa edustajana, hänen nimensä voi jättää pois.

  KERRO LÄHTEEKSI PELKKÄ ORGANISAATIO, JOS HENKILÖ EI OLE TUNNETTU JA HÄN EDUSTAA NÄKEMYKSELLÄÄN ORGANISAATIOTA.

  EI: Osa suomalaislääkäreistä laiminlyö velvollisuuttaan hankkia täydennyskoulutusta. Lääkäriliiton koulutusjohtajan Hannu Halilan mukaan Suomessa on lääkäreitä, jotka eivät ole moneen vuoteen käyneet minkäänlaisessa täydennyskoulutuksessa.
  VAAN: Osa suomalaislääkäreistä laiminlyö velvollisuuttaan hankkia täydennyskoulutusta. Lääkäriliiton mukaan Suomessa on lääkäreitä, jotka eivät ole moneen vuoteen käyneet minkäänlaisessa täydennyskoulutuksessa.

  Liiallista yksinkertaistamista on kuitenkin syytä varoa. Mieti, edustaako sanoja näkemys todella hänen edustamansa organisaation mielipidettä.

  Esimerkiksi ministeri voi puhua hallituksen edustajana (Condoleezza Rice Iranin ydinohjelmasta) tai käyttää poliittisen puheenvuoron (ruotsalainen ministeri alkoholiveron suuruudesta).

  Jos nimeä käytetään, henkilöstä pitää kertoa titteli ja koko nimi. Nimien edellä kannattaa välttää titteliketjuja. Yhdelle ihmiselle riittää yksi titteli. Jos on tarpeen täsmentää toista roolia, sen voi tehdä myöhemmin sähkeessä.

  EI: Keskustan puheenjohtaja pääministeri Matti Vanhanen vaatii…
  VAAN: Pääministeri Matti Vanhanen vaatii… TAI: Keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen vaatii…

  Pikaversiossa ei voi käyttää suoria lainauksia, koska kuulija ei voi erottaa lainausta muusta tekstistä.

  ÄLÄ KÄYTÄ SUORIA LAINAUKSIA, JOLLEI SE OLE AIVAN VÄLTTÄMÄTÖNTÄ. MUKAUTA LAINAUKSET EPÄSUORAKSI KERRONNAKSI. OLE KUITENKIN HUOLELLINEN SIINÄ, ETTEI SANOMA MUUTU.

  Lipponen huomautti, että…
  Bushin mielestä… …,
  arvioi valtiovarainministeriö.

  Jos kyse on tärkeästä poliittisesta tms. lausunnosta, kannattaa epäsuorassa sitaatissa säilyttää alkuperäisen puheen avainkohdat jopa sanatarkasti.

  Poikkeuksellisen merkittävistä lausunnoista on syytä ottaa mukaan myös suora sitaatti, koska uutistoimiston tehtävänä on välittää tällaiset lausunnot asiakkailleen alkuperäisessä muodossa heti ensi vaiheessa. Avaa silloin lausunnon merkitystä ja taustaa pikaversion kärkilauseessa ja lopussa.

  Edellinen
  Sanasto
  Kieliasuun pätevät samat säännöt kuin viivassakin (kokonaiset lauseet,...
  Seuraava
  Luvut
  KÄYTÄ NIIN VÄHÄN NUMEROITA KUIN MAHDOLLISTA. VALITSE LUVUISTA...