Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Väkivalta, kuolema ja sota

  Monien väkivaltaan ja kuolemaan liittyvien sanojen merkitys on nyky-yhteiskunnassa hämärtynyt. Niiden virheellinen käyttö voidaan kuitenkin kokea erityisen häiritseväksi, joskus jopa loukkaavaksi, koska kyse on traagisista tapahtumista.

  Ammuskella– ja ammuskelu-sanat viittaavat tilanteisiin, joissa ammutaan useita laukauksia, usein summittaisesti, ja monia ihmisiä joutuu vaaraan. Näitä sanoja ei voi käyttää silloin, kun yksi tietty ihminen surmataan yhdellä tai kahdella laukauksella eikä muita ole vaarassa. Vältä niiden käyttämistä myös määrätietoisissa joukkomurhissa, sillä sanat voidaan kokea vähätteleviksi (vrt. juosta, juoksennella; laulaa, lauleskella). Ampumalla tehty joukkosurma on joukkoampuminen.

  Välikohtaus tarkoittaa poikkeavaa, häiritsevää tai huvittavaa tapausta. Sana ei sovi kuvaamaan esimerkiksi väkivaltarikoksia. Sodassa voi kuitenkin olla aseellisia välikohtauksia, koska ne kuuluvat sodan luonteeseen, mutta silloinkaan ei voi olla kyse esimerkiksi laajoista taisteluista tai siviilien surmaamisesta.

  Menehtyä ei voi äkillisesti, mutta kylläkin vammoihin tai sairauteen; äkillistä kuolemaa kuvaa esimerkiksi verbi ”saada surmansa”, kun kyse on onnettomuudesta tai väkivallasta.

  Iskussa, ampumisessa tms. haavoitutaan, onnettomuudessa loukkaannutaan. Siten sotatoimiin tai kriisinhallintaan osallistuvat sotilaat haavoittuvat saadessaan vammoja, jollei kyse ole kolarista tai muusta tapaturmasta.

  Kriisinhallinta on laajempi käsite kuin rauhanturvaaminen, eivätkä kriisinhallintaoperaatioihin osallistuvat sotilaat ole rauhanturvaajia, jollei kyse ole rauhanturvaoperaatiosta.

  Tarkista YK:n käynnissä olevat rauhanturvaoperaatiot

  Edellinen
  Tiedustelu, vakoilu, urkinta ja tarkkailu
  Tiedustelu – tiedon keräämistä laillisin keinoin. Tiedustelua tekevät...
  Seuraava
  Muita
  Hätälasku ja pakkolasku ovat yleiskielessä synonyymejä, joten uutistekstissä...