Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Pilkku

  Pääsääntö on, että pilkulla erotetaan virkkeen eri lauseet.

  ÄLÄ KÄYTÄ PILKKUA PÄÄLAUSEIDEN VÄLISSÄ, KUN NIILLÄ ON YHTEINEN LAUSEENJÄSEN JA NIITÄ YHDISTÄÄ RINNASTUSKONJUNKTIO (JA, SEKÄ, SEKÄ – ETTÄ, ELI, TAI, JOKO – TAI, VAI).

  Erityisiä vaikeuksia tuntuvat aiheuttavan sanat ja ja eikä.

  Kurssi alkaa tammikuussa ja kestää kolme kuukautta.
  Kurssi alkaa tammikuussa, ja sen pituus on kolme kuukautta.

  Ensimmäisessä esimerkissä yhteinen lauseenjäsen on kurssi – ei pilkkua. Toisessa ei ole yhteistä lauseenjäsentä. Ajatuksellinen yhteinen tekijä (kurssi) ei ole yhteinen lauseenjäsen!

  Yhdistävä tekijä voi olla mikä hyvänsä lauseenjäsen: subjekti, predikaatti, objekti, predikatiivi tai adverbiaali, joka voi olla myös SIVULAUSE.

  Tiistaina koulu voidaan avata ja oppilaat pääsevät taas opin tielle.
  Koulu voidaan avata, ja oppilaat pääsevät taas opin tielle.

  Ensimmäisessä esimerkissä yhteinen lauseenjäsen on tiistaina. Toisessa ei ole yhteistä lauseenjäsentä.

  Talousarvio pitää paikkansa eikä jälkilaskuja tule, jos rahan arvo vain pysyy ennallaan.
  Talousarvio pitää paikkansa, eikä jälkilaskuja tule, toimitusjohtaja vakuutti.

  Yhteinen lauseenjäsen on jos-alkuinen sivulause. Yhteiseksi lauseenjäseneksi ei sen sijaan kelpaa niin sanottu jälkijohtolause, joka ei ole sivulause vaan päälause.

  Huomaa, että johtolauseen siirtäminen virkkeen alusta loppuun muuttaa siis lauseiden suhteita. Virkkeen alussa olevaa johtolausetta seuraavat sivulauseet, eikä rinnasteisten sivulauseiden väliin tule pilkkua.

  Toimitusjohtaja vakuutti, että talousarvio pitää paikkansa eikä jälkilaskuja tule.

  MUISTA, ETTÄ PILKKU OSOITTAA USEIN TIEDON LÄHTEEN.

  Poliisin mukaan nuori mies hakattiin ja sen jälkeen pahoinpitelijät juoksivat siniseen pakettiautoon

  Poliisin mukaan koskee molempia lauseita, joten pilkkua ei tule. Jos taas jälkimmäinen lause olisi toimittajan omaa tietoa, väliin kuuluisi pilkku. Yhdistävä lauseenjäsen ei ole aina sana. Esimerkiksi tässä lauseessa yhteinen lauseenjäsen on minä:

  Päätin lähteä leikkiin mukaan ja ostin arvan.

  ÄLÄ KÄYTÄ PILKKUA, JOS KAHTA KESKENÄÄN RINNASTEISTA SIVULAUSETTA YHDISTÄÄ RINNASTUSKONJUNKTIO.

  Sivulauseiden kohdalla ei siis tarvitse pohtia, onko yhteisiä lauseenjäseniä vai ei.

  ÄLÄ KÄYTÄ PILKKUA KONJUKTION ”KUIN” EDELLÄ, ELLEI SE ALOITA PREDIKAATILLISTA SIVULAUSETTA.

  Myös konjunktioiden niin kuin ja kuten edeltä pilkku jää useimmissa tapauksissa pois.

  Kuitenkin, jos sana aloittaa niin sanotun irrallisen, täsmentävän lisän, se erotetaan pilkulla.

  Kaiuttimet pauhaavat kentällä, kuin siellä olisi suurikin juhla.
  Voidaan tehdä niin kuin ennenkin.
  Tunnettuja kauneudestaan ovat eräät Keski-Suomen pitäjät, kuten Keuruu ja Saarijärvi.

  ÄLÄ KÄYTÄ PILKKUA KAHDEN KONJUNKTION VÄLISSÄ (ESIMERKIKSI JA ETTÄ, JA KUN, JA JOS, JA VAIKKA, TAI KUN). KÄYTÄ PILKKUA NS. KIILALAUSEEN MOLEMMILLA PUOLILLA. HUOMAA MERKITYSERO:

  Täällä työskentelee leipuri, joka paistaa pullat, ja kolme apulaista.
  Täällä työskentelee leipuri, joka paistaa pullat ja kolme apulaista. (Leipuri paistaa siis apulaisetkin!)

  Edellinen
  Välimerkit
  Seuraava
  Puolipiste
  Puolipiste erottaa toisistaan lauseita. Sen molemmin puolin pitää...