Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Vastapari

  ESITTELE KAKSI ERILAISTA NÄKEMYSTÄ, HENKILÖÄ TAI TAPAUSTA KAHDELLA SYMMETRISELLÄ JUTTUOSIOLLA.

  KIRJOITA JUTUN ALKUUN NOIN 400 MERKIN INGRESSITEKSTI, JOSSA ESITTELET LYHYESTI ASIAN JA KANTAA OTTAVAT TAHOT.

  Erottele tämän jälkeen osiot lyhyillä väliotsikoilla, joista käy ilmi kommentoijan nimi.

  Kirjoita näkemykset mahdollisuuksien mukaan yhtenäisenä kommenttina, haastateltavan henkilön kertomuksena. Voit kirjoittaa osion myös normaaliin haastattelumuotoon, mutta tyylin tulee olla sama molempien kommentoijien kohdalla.

  JUTUN KOKONAISMITTA ON ENINTÄÄN 3000 MERKKIÄ.

  Oheen voit tarvittaessa liittää kiisteltävästä ilmiöstä kertovan Tästä on kyse -faktalaatikon. Tekstistä tulisi kuitenkin käydä perusristiriita ilmi ilman faktalaatikkoakin.

  KIRJOITA JUTTUOSIOT YHTEEN JUTTUPOHJAAN JA VALITSE NEON SAATEKAAVIOSTA JUTTUTYYPIKSI VASTAPARI.

  POHDI JUTUN KUVITUSTA ETUKÄTEEN AJOISSA. VASTAPARIN TÄYTYY NÄKYÄ MYÖS KUVISSA.

  Onko molemmista haastateltavista esimerkiksi kuvat, jotka voi taittaa lehdessä vastakkain?

  Edellinen
  Uutisanalyysi
  KIRJOITA AJANKOHTAISESTA AIHEESTA TAI ILMIÖSTÄ 2000 TAI 3000...
  Seuraava
  Vaihtoehdot-juttu
  KIRJOITA UUTISTEEMAAN ERI VAIHTOEHDOISTA TAI NÄKÖKULMISTA ERILLISIIN OSIOIHIN...