Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Lait, journalistinen itsesäätely ja toimituspolitiikka

  Noudatamme lakeja, Journalistin ohjeita ja STT:n tyylikirjaan koottuja sisäisiä toimintaohjeita. Mikään säännöstö ei kuitenkaan poista eettisiä pulmia eikä pysty tarjoamaan vastausta kaikkiin yksittäisiin ongelmiin. Siksi arvostamme avointa journalistista keskustelua ja palautetta, joka on edellytys eettisesti kestävälle toimitustyölle.

  Eettisiä ja juridisia ohjeita käsitellään luvussa 8 Toimittajan etiikka ja juridiikkaa 

  Journalistisista linjauksista, julkaisupäätöksistä ja käytännön ratkaisuista vastaa viime kädessä vastaava päätoimittaja apunaan uutispäätoimittaja. Päivittäisessä uutistyössä työnjohtovastuu kuuluu uutispäällikölle ja heidän poissa ollessaan toimitussihteerille. Kun kukaan heistä ei ole paikalla, toimittajat ja kuvatoimittajat ovat tarvittaessa yhteydessä uutispäätoimittajaan, vastaavaan päätoimittajaan tai siihen päällikköön, jonka työnkuvaan asia eniten liittyy.

  Julkaisupäätöksiä ja niihin liittyvää harkintaa käsitellään tarkemmin luvussa 2.4 Juttujen käsittely perusuutispalveluun

  Edellinen
  Asiakkaan menestys
  asiakkaan menestyksestä autamme asiakkaitamme menestymään. asiakas voi nojata uutis- ja...
  Seuraava
  Ideasta jutuksi
  stt tuottaa uutisia ja kuvia  ympäri vuorokauden vuoden kaikkina päivinä. suuri...