Tyylikirjan valikko

 • Tyylikirja
 • Yleistä
 • Ideasta jutuksi
 • Viivasta loppuversioon
 • Jutun kieli ja sisältö
 • Kuvitus
 • Nimiohje
 • Sanastot
 • Toimittajan etiikka ja juridiikka
 • Moderointi
 • Missä saa työskennellä?

  Toimittajat ja kuvaajat voivat vapaasti työskennellä julkisilla paikoilla ja julkisissa tiloissa. Siellä liikkuvia ihmisiä voi siis myös kuvata ilman lupaa, mutta joskus voi olla syytä harkita kuvien julkaisua.

  NOUDATA AINA POIKKEUSTILANTEISSA, ESIMERKIKSI ONNETTOMUUS- JA TULIPALOPAIKOILLA TAI MELLAKKATILANTEISSA, POLIISIN TAI MUIDEN VIRANOMAISTEN OHJEITA. ESITTÄYDY HEILLE JA PYRI SOPIMAAN PAIKASTA, JOSSA VOIT MAHDOLLISIMMAN HYVIN JA TURVALLISESTI JATKAA TYÖTÄSI. OTA ONGELMATILANTEISSA YHTEYTTÄ TOIMITUKSEN JOHTOON.

  NOUDATA KOTI- JA JULKISRAUHAAN LIITTYVIÄ SÄÄDÖKSIÄ.

  Niiden suojaamalle alueelle ei saa oikeudettomasti tunkeutua tai kätkeytyä eikä mennä salaa tai ketään harhauttaen.

  Rikoslain 24 luvun 11 pykälän mukaan ”kotirauhan suojaamia paikkoja ovat asunnot, loma-asunnot ja muut asumiseen tarkoitetut tilat, kuten hotellihuoneet, teltat, asuntovaunut ja asuttavat alukset, sekä asuintalojen porraskäytävät ja asukkaiden yksityisaluetta olevat pihat niihin välittömästi liittyvine rakennuksineen”.

  Julkisrauha puolestaan koskee virastoja, liikehuoneistoja, toimistoja, tuotantolaitoksia, kokoustiloja ja muita vastaavia huoneistoja tai rakennuksia, kaikkien näiden aidattuja piha-alueita sekä lisäksi kasarmialueita ja muita puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen alueita, joilla liikkuminen on kielletty. (Rikoslain pykälä 24:3).

  Julkisrauhan rikkomisena ei pidetä tekoa, josta on aiheutunut ainoastaan vähäinen haitta. Rikoslain luvussa 24 kielletään myös salakuuntelun ja salakatselun.

  5 § Salakuuntelu

  Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa
  1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka
  2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan,
  on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
  Yritys on rangaistava.

  6 § Salakatselu:

  Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa
  1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka
  2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,
  on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
  Yritys on rangaistava.

  Edellinen
  Vastine- ja oikaisuoikeus
  Sananvapauslain mukaan henkilöllä, yhteisöllä, säätiöllä tai viranomaisella on...
  Seuraava
  STT:n omat eettiset ohjeet
  Suomen Tietotoimiston eettiset ohjeet on laadittu ennen kaikkea...